Detail předmětu

Technologie pozemních komunikací (K)

FAST-NMB015Ak. rok: 2021/2022

Principy a základní části strojů, mechanismů a výrobních zařízení. Technologické postupy, základní mechanismy a jejich využití při zemních pracích, úpravě podloží, pro provádění podkladních vrstev vozovky z nestmelených materiálů, stabilizovaných a stmelených materiálů hydraulickými pojivy, asfaltových a cementobetonových vrstev. Jsou probrány technologie výroby směsí, dopravy, pokládky, hutnění a kontroly kvality. Jsou rovněž probrány technologie a mechanismy údržby, oprav a recyklace vozovek. Dokumentování hlavních chyb pro provádění prací. Ve cvičení každý student individuálně navrhne sestavu strojů a mechanismů pro zadané zemní práce, asfaltové vrstvy a jiné detaily stavby a rekonstrukcí silnic a městských komunikací.

Zajišťuje ústav

Ústav pozemních komunikací (PKO)

Výsledky učení předmětu

Studenti mají znalost o silničních technologiích, o provádění silnic a umějí navrhovat konstrukce vozovky. Znají děje v podloží vozovek a v zemním tělese, zvládají technologie na zlešení vlastností zemin. Znají postupy při rekonstrukci vozovek a recyklaci použitých materiálů.

Prerekvizity

Znalosti z předmětů: Projektování pozemních komunikací, Navrhování a stavba vozovek. Městské komunikace

Jazyk výuky

čeština

Osnovy výuky

1. Systém předpisů pro stavbu pozemních komunikací, principy nástrojů strojů a zařízení pro stavbu PK.
2. Technologie zemních prací, úprava zemin, stabilizace a stroje pro zemní práce.
3. Nestmelené, vrstvy stmelené hydraulickými pojivy a prolévané podkladní vrstvy – technologie provádění.
4. Technologie pokládky asfaltové směsi vyráběné za horka, postřiky, nátěry, emulzní kalové vrstvy.
5. Stavba cementobetonových krytů – technologie provádění.
6. Dlážděné vozovky a dílce, detaily vozovek s jinými inženýrskými sítěmi.
7.–8. Oprava a recyklace vozovek – technologie provádění.
9.–10. Exkurze do silničního stavebního podniku.

Cíl

Cílem je znalost o provádění silničních technologií, použitých strojích, zařízení a výroben s plánováním sestav strojů a managementu kvality.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program NPC-SIK magisterský navazující, 2. ročník, zimní semestr, 6 kreditů, povinně volitelný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Cvičení

26 hod., povinná

Vyučující / Lektor