Detail předmětu

Dopravní inženýrství (KON)

FAST-NMB014Ak. rok: 2021/2022

Základní teorie dopravního proudu, výpočty kapacit silničních úseků a křižovatek.
Způsoby sběru a zpracování dat intenzit dopravy automobilové a městské hromadné dopravy.
Základy mikroskopických i makroskopických modelů dopravního proudu.

Zajišťuje ústav

Ústav pozemních komunikací (PKO)

Výsledky učení předmětu

Studenti porozumí principům dějů v dopravním proudu a získají potřebné znalosti o metodách dopravního inženýrství. Umějí navrhnout a zorganizovat sběr dopravních dat, jejich zpracování a analýzu. Zvládají kapacitní výpočty, dopravní prognózy, řízení dopravy a její organizaci.

Prerekvizity

Práce s textovým editorem, tabulkovým procesorem, základy CAD, základní znalosti matematiky a fyziky.

Jazyk výuky

čeština

Osnovy výuky

1. Dopravní průzkumy.
2. Dopravní průzkumy.
3. Sčítání dopravy.
4. Sčítání dopravy.
5. Kapacitní výpočty – křižovatky řízené SSZ.
6. Kapacitní výpočty – křižovatky řízené SSZ.
7. Kapacitní výpočty – křižovatky neřízené.
8. Kapacitní výpočty – křižovatky neřízené.
9. Kapacitní výpočty – okružní křižovatky.
10. Kapacitní výpočty – okružní křižovatky.

Cíl

Základy dopravního inženýrství, teorie dopravního proudu, sběr a vyhodnocování dat o dopravě, kapacitní výpočty, prognózy, řízení a organizace dopravy.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program NPC-SIK magisterský navazující, 2. ročník, zimní semestr, 3 kredity, povinně volitelný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

13 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Cvičení

13 hod., povinná

Vyučující / Lektor