Detail předmětu

Betonové mosty 2 (KON)

FAST-NLB032Ak. rok: 2021/2022

Typy konstrukcí a postupy výstavby. Vliv předpětí. Modelování a analýza mostních konstrukcí. Typické konstrukce pro nadjezdy, městské mosty, dálniční viadukty, mosty přes vodní toky a hluboká údolí.
Speciální problémy návrhu a provádění mostů betonovaných na pevné a na posuvné skruži, letmo betonovaných, vysouvaných, prefabrikovaných, segmentových a obloukových.
Visuté a zavěšené mosty. Lávky pro pěší.
Mosty navrhované na poddolovaném území a v seizmických oblastech.

Zajišťuje ústav

Ústav betonových a zděných konstrukcí (BZK)

Výsledky učení předmětu

Student získá tyto znalosti a dovednosti:
• Schopnost navrhovat všechny typy betonových mostů pro přemostění různých překážek.
• Znalosti o základních způsobech výstavby mostů včetně jejich vlivu na statický návrh.
• Základní znalosti o návrhu speciálních druhů mostů a v některých speciálních podmínkách.

Prerekvizity

navrhování pozemních komunikací, navrhování betonových konstrukcí, předpjatý beton, navrhování jednoduchých betonových mostů

Jazyk výuky

čeština

Osnovy výuky

1. Typy konstrukcí a postupy výstavby. Vliv předpětí.
2. Modelování mostních konstrukcí.
3. Analýza deskových a trámových mostů.
4. Analýza komorových mostů.
5. Metoda náhradního roštu.
6. Typy konstrukcí pro nadjezdy, městské mosty, dálniční viadukty, mosty přes vodní toky a hluboká údolí.
7. Speciální problémy návrhu a provádění mostů betonovaných na pevné a posuvné skruži a letmo betonovaných.
8. Speciální problémy návrhu a provádění mostů vysouvaných a prefabrikovaných.
9. Speciální problémy návrhu a provádění mostů segmentových a letmo montovaných.
10. Analýza a speciální problémy návrhu a provádění obloukových mostů.
11. Visuté a zavěšené mosty.
12. Lávky pro pěší.
13. Mosty stavěné na poddolovaném území. Mosty navrhované v seizmických oblastech.

Cíl

Naučit se navrhovat všechny typy betonových mostů pro přemostění různých překážek.
Získat znalosti o základních způsobech výstavby mostů včetně jejich vlivu na statický návrh.
Získat základní znalosti o návrhu speciálních druhů mostů a v některých speciálních podmínkách.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program NPC-SIK magisterský navazující, 1. ročník, letní semestr, 5 kreditů, povinně volitelný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Cvičení

26 hod., povinná

Vyučující / Lektor