Detail předmětu

Navrhování betonových a zděných konstrukcí na účinky požáru

FAST-NLB033Ak. rok: 2021/2022

Účinky požáru na konstrukce železobetonové, předpjaté a zděné.
Stanovení mechanických a fyzikálních vlastností betonu, oceli a zdiva při zvýšených teplotách.
Metody pro ověření požární odolnosti betonových prvků a konstrukcí. Návrh železobetonových a zděných prvků na účinky požáru zjednodušenými výpočtovými metodami. Vybrané problémy při navrhování (prvky z vysokopevnostního betonu, tenkostěnné prvky, smyková odolnost).

Zajišťuje ústav

Ústav betonových a zděných konstrukcí (BZK)

Prerekvizity

Základní znalosti ze stavební mechaniky a statiky, zděných konstrukcí, betonových konstrukcí a předpjatého betonu

Jazyk výuky

čeština

Osnovy výuky

1. Chování betonu a betonových konstrukcí při požáru. Vliv požáru na únosnost konstrukcí.
2.–3. Hodnocení požární odolnosti, teploty betonu a výztuže při požáru. Analýza účinků požáru a výpočet požárního zatížení.
4.–5. Vlastnosti betonu a výztuže při zvýšených teplotách. Stanovení mechanicko-fyzikálních charakteristik betonu a oceli.
6.–7. Principy návrhu. Návrhové metody pro betonové konstrukce vystavené požáru – návrh podle tabulek.
8.–9. Zjednodušené výpočtové metody a pokročilé výpočtové metody. Zvláštnosti návrhu na účinky požáru prvků z vysokopevnostního betonu.
10.–11. Vlastnosti zdiva při zvýšených teplotách. Stanovení mechanicko-fyzikálních charakteristik zdiva.
12.–13. Principy návrhu. Návrhové metody pro zděné konstrukce vystavené účinkům požáru.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program NPC-SIK magisterský navazující, 1. ročník, letní semestr, 2 kredity, povinně volitelný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

13 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Cvičení

13 hod., povinná

Vyučující / Lektor