Detail předmětu

Speciální betonové konstrukce (K)

FAST-NLB036Ak. rok: 2021/2022

Analýza prostorových soustav. Předpjaté konstrukce pozemního stavitelství. Výškové budovy. Deskové konstrukce předepnuté soudržnými a nesoudržnými kabely.
Obloukové konstrukce pozemního stavitelství. Obloukové mostní konstrukce. Příklady obloukových konstrukcí. Báně a skořepiny.
Visuté a zavěšené soustavy. Zavěšené konstrukce. Visuté konstrukce. Konstrukce z předpjatého pásu.

Zajišťuje ústav

Ústav betonových a zděných konstrukcí (BZK)

Výsledky učení předmětu

Student získá tyto znalosti a dovednosti:
• Schopnost analyzovat vybrané speciální betonové konstrukce, jako např. konstrukce výškových budov, oblouky, skořepiny, zavěšené a visuté konstrukce.

Prerekvizity

stavební mechanika, betonové konstrukce, předpjatý beton, betonové mosty

Jazyk výuky

čeština

Osnovy výuky

1. Analýza prostorových soustav.
2. Předpjaté konstrukce pozemního stavitelství.
3. Výškové budovy.
4. Deskové konstrukce předepnuté soudržnými a nesoudržnými kabely.
5. Obloukové konstrukce pozemního stavitelství. Obloukové mostní konstrukce.
6. Báně.
7. Skořepiny.
8. Visuté a zavěšené soustavy. Zavěšené konstrukce.
9. Visuté konstrukce.
10. Konstrukce z předpjatého pásu.

Cíl

Analyzovat vybrané speciální betonové konstrukce, jako např. konstrukce výškových budov, oblouky, skořepiny, zavěšené a visuté konstrukce.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program NPC-SIK magisterský navazující, 2. ročník, zimní semestr, 6 kreditů, povinně volitelný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Cvičení

26 hod., povinná

Vyučující / Lektor