Detail předmětu

Experimentální metody vyšetřování konstrukcí

FAST-NIB015Ak. rok: 2021/2022

Metody ověřování spolehlivosti návrhu inženýrské konstrukce a testování znaků spolehlivosti existujících konstrukcí.
Spolehlivostní schéma stavebního objektu a jeho modelování, výpočetní a fyzikální model, zákony modelové podobnosti pro statické a dynamické úlohy.
Uspořádání modelových zkoušek, způsoby zatěžování a metody snímání statických a dynamických veličin. Stanovení chyb snímaných veličin, metrologie.
Bezdotykové metody snímání deformací, digitální analýza obrazu a jeho zpracování. Principy lomové mechaniky. Měření parametrů pro stanovení napjatosti.
Měření na realizovaných stavbách a srovnání výsledků s modelovým měřením. Automatizace měření.
Cvičení v laboratořích s individuálním zadáním pro jednotlivé studenty.

Zajišťuje ústav

Ústav stavebního zkušebnictví (SZK)

Výsledky učení předmětu

Student se bude elementárně orientovat v oblasti metod experimentální analýzy stavebních konstrukcí a konstrukčních prvků v návaznosti na analytické modelování při stochastickém přístupu.

Prerekvizity

Fyzikálně mechanické a lomové vlastnosti stavebních látek, základní metody zkoušení a diagnostiky stavebních konstrukcí, prostředky pro numerickou analýzu konstrukcí, základy teorie statistiky a pravděpodobnosti.

Jazyk výuky

čeština

Osnovy výuky

1. Úvod – experimentální analýza stavebních konstrukcí a prvků. Spolehlivostní schéma stavebního objektu a jeho modelování.
2. Výpočetní a fyzikální modely chování konstrukcí.
3. Lomové parametry cementových kompozitů. Experimentální metody stanovení lomových parametrů materiálů.
4. Experimentální zatěžovací zkoušky.
5. Metody dlouhodobého sledování mostních konstrukcí.
6. Metody experimentálního ověření reologických vlastností betonů v laboratorních podmínkách a in-situ.
7.–8. Magnetoelastická metoda měření předpínacích sil v kabelech. Kalibrace snímačů.
9.–10. Experimentální a analytické prostředky pro časovou analýzu konstrukcí.

Cíl

Získání základní orientace v oblasti metod experimentální analýzy stavebních konstrukcí a konstrukčních prvků v návaznosti na analytické modelování při stochastickém přístupu.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program NPC-SIK magisterský navazující, 2. ročník, zimní semestr, 5 kreditů, povinně volitelný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Cvičení

13 hod., povinná

Vyučující / Lektor