Detail předmětu

Stavební průzkumy pro rekonstrukce staveb (KON)

FAST-NIB013Ak. rok: 2021/2022

Příprava, postup a hodnocení výsledků stavebně-technického průzkumu.
Řízení jakosti průzkumu.
Význam průzkumu v životním cyklu stavby, metody odhadu zbytkové životnosti konstrukce.
Podklady pro statický výpočet a projekt opravy nebo rekonstrukce.
Praktický průzkum železobetonové konstrukce.
Seminární práce zaměřená na průzkum vybrané inženýrské konstrukce dle zaměření posluchače, praktická aplikace diagnostických metod v laboratořích a stanovení podkladů pro statický výpočet konstrukce.

Zajišťuje ústav

Ústav stavebního zkušebnictví (SZK)

Výsledky učení předmětu

Student bude schopen prakticky použít diagnostické metody pro zjišťování vlastností materiálů v různých typech konstrukcí. Student bude schopen vybrat optimální metodu pro daný material a typ konstrukce.

Prerekvizity

Stavební látky, Zkušebnictví a technologie, Diagnostika stavebních konstrukcí.

Jazyk výuky

čeština

Osnovy výuky

1.–2. Rozdělení stavebních průzkumů. Předběžný stavební průzkum a jeho vliv na zpracování projektového podkladu.
3.–4. Zásady podrobného stavebního průzkumu před zahájením projektových a stavebních prací, v jejich průběhu a při dokončování.
5.–6. Zásady stavebního průzkumu betonových a železobetonových konstrukcí, vlastnosti použitých staviv, ověření výztuže nosných prvků. Určení výpočtových charakteristik prvků.
7.–8. Zásady stavebního průzkumu při rekonstrukci zděných konstrukcí budov, mostů apod. Určení výpočtové pevnosti zdiva.
9. Stavební průzkum smíšených a kamenných konstrukcí.
10.–11. Zásady stavebního průzkumu dřevěných konstrukcí, nosných trámů stropních a střešních, nosných částí krovů, včetně historických.
12. Specifika stavebního průzkumu historických a sakrálních staveb.
13. Praktická radiografie železobetonových konstrukcí.

Cíl

Teoretické seznámení a praktické provedení diagnostických metod pro zjišťování vlastností materiálů v různých typech konstrukcí. Na základě získaných znalostí bude student schopen vybrat optimální zkušební metodu pro daný případ diagnostiky.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program NPC-SIK magisterský navazující, 1. ročník, letní semestr, 4 kredity, povinně volitelný

  • Program RRTES_P magisterský navazující

    specializace RRTS , 2. ročník, letní semestr, 4 kredity, povinně volitelný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Cvičení

26 hod., povinná

Vyučující / Lektor