Detail předmětu

Marketing

FAST-NVB064Ak. rok: 2021/2022

Marketing jako podnikatelská filozofie. Strategický marketing. Analýza trhu, okolí konkurence. SWOT analýza, analýza příležitostí firmy a ohrožení. Stanovení cílů podniku. Typové varianty marketingových strategií. Význam trhu. Marketingový mix. Výrobková politika. Distribuční politika. Komunikační politika.

Garant předmětu

Zajišťuje ústav

Ústav stavební ekonomiky a řízení (EKR)

Výsledky učení předmětu

Znalost v oblasti distribuční politiky, získávání zakázek a příležitostí ve stavební výrobě.

Prerekvizity

Znalosti principů ekonomiky stavebního podniku.

Jazyk výuky

čeština

Osnovy výuky

1. Úvod do marketingu.
2. Základní pojmy a principy.
3. SWOT analýza českého stavebnictví, definice a příklady využití.
4. Marketingový mix, strategické rozhodovací procesy v podniku.
5. Specifikace marketingu pro stavebnictví.
6. Strategické rozhodovací procesy, strategické postupy uplatňované ve firemní praxi.
7. Marketingový výzkum – metody a postupy.
8. Marketingově řízené firmy – východiska a zásady.
9. Marketingový audit stavební firmy.
10. Uplatňované prvky komunikačního mixu ve stavebnictví.

Cíl

Získání schopností pracovat v oblasti distribuční politiky, získávání zakázek a příležitostí ve stavební výrobě

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program NPC-GK magisterský navazující, 2. ročník, letní semestr, 2 kredity, povinně volitelný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor