Detail předmětu

Účetnictví

FAST-NVB065Ak. rok: 2021/2022

Právní úprava vedení účetnictví, zákon 563/91 Sb, postupy účtování.
Účetní soustavy, daňová evidence a podvojné účetnictví.
Finanční účetnictví.
Základní účtování v oblasti majetku a zdrojů.
Evidence nákladů a výnosů.
Účetní uzávěrka a závěrka.
Práce s účetními výkazy.
Význam účetnictví při finančním řízení podniku.

Zajišťuje ústav

Ústav stavební ekonomiky a řízení (EKR)

Výsledky učení předmětu

Znalostí v oblasti finančního účetnictví. Schopnost zaúčtovat typické účetní případy v oblasti majetku a zdrojů, dále pak v evidenci nákladů a výnosů.

Prerekvizity

Znalosti v oblasti financování a ekonomiky stavebního podniku.

Jazyk výuky

čeština

Osnovy výuky

1.-2. Zákon 563/91 Sb. o účetnictví.
3. Majetek a zdroje krytí majetku. Rozvaha, druhy rozvah. Rozvahový den. Náklady a výnosy účetní jednotky.
4. Účet. Druhy účtů. Základní účetní případy v oblasti majetkové, účtování nákladů a výnosů.
5. Účtová osnova a postupy účtování pro podnikatele. Účtování dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku.
6. Účtování zásob. Účtování na finančních účtech.
7. Účtování pohledávek a závazků. Evidence mezd. Účtování ve vztahu ke státnímu rozpočtu (daně a dotace).
8. Účtování kapitálových účtů a dlouhodobých závazků.
9. Účtování nákladů a výnosů.
10. Účetní uzávěrka. Účetní případy konce účetního období. Uzavírání a otevírání účetních knih. Použití hospodářského výsledku.

Cíl

Získání základních dovedností a znalostí v oblasti finančního účetnictví. Schopnost zaúčtovat typické účetní případy v oblasti majetku a zdrojů, dále pak v evidenci nákladů a výnosů. Schopnost sestavit předepsané účetní výkazy a pracovat s nimi pro potřeby finančního řízení.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program NPC-GK magisterský navazující, 2. ročník, letní semestr, 2 kredity, povinně volitelný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor