Detail předmětu

Ekonomie

FAST-NVB063Ak. rok: 2021/2022

Úvod do ekonomické teorie. Základní ekonomické pojmy a vztahy. Nabídka a poptávka, formování trhu. Finanční trhy, trh peněz, trh kapitálu, mezinárodní trh peněz. Makroekonomická teorie, makroekonomické výstupy, makroekonomická rovnováha, ekonomický růst a hospodářské cykly. Hospodářská politika státu, její cíle a nástroje. Trh výrobků a služeb, teorie chování spotřebitele, teorie podniku. Trh výrobních faktorů.

Zajišťuje ústav

Ústav stavební ekonomiky a řízení (EKR)

Výsledky učení předmětu

Znalost základních pojmů a kategorií z mikroekonomie, makroekonomie a světové ekonomiky.

Prerekvizity

Znalosti ze základů společenských věd v rozsahu středoškolských znalostí.

Jazyk výuky

čeština

Osnovy výuky

1.–2. Ekonomie – základní pojmy a vztahy.
3.–4. Finanční trhy.
5.–6. Základy makroekonomické teorie.
7.–8. Makroekonomická politika.
9. Trh výrobků a služeb.
10. Trh výrobních faktorů. Mezinárodní ekonomická integrace.

Cíl

Získání základních pojmů a kategorií z mikroekonomie, makroekonomie a světové ekonomiky. Student získá rovněž znalosti z fungování ekonomického systému, jeho nástrojů, institucí a zákonitostí.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program NPC-GK magisterský navazující, 2. ročník, letní semestr, 2 kredity, povinně volitelný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor