Detail předmětu

3D modelování

FAST-HU53Ak. rok: 2021/2022

Práce v prostoru: volba pohledů, způsoby zobrazování, práce s výřezy a souřadnými systémy.
Použití známých kreslící a editační příkazů v prostoru.
Modelování v prostoru: základní tělesa, tělesa a povrchy generované křivkami, povrchy odvozené z povrchů, sítě.
Úpravy prostorových objektů.
Fotorealistické zobrazení modelu: materiály, pozadí, světla, stínování, rendering.

Garant předmětu

Zajišťuje ústav

Ústav automatizace inženýrských úloh a informatiky (AIU)

Výsledky učení předmětu

Pokročilé dovednosti při práci s 2D výkresovou dokumentací.
Běžná dovednost modelování prostorových objektů a jejich vizualizace.

Prerekvizity

Modelování v rovině v CAD systému

Doporučená nebo povinná literatura

Burchard B., Pitzer D.: Mistrovství v AutoCADu. Computer Press, 2002.
Novotná H.: AutoCAD II.. Internetové učební texty, 2003.
Petr Fořt, Jaroslav Kletečka: Učebnice AutoCAD 2002. Computer Press, 2003.

Jazyk výuky

čeština

Osnovy výuky

1. Úvod do předmětu a prostorového modelování.
2. Jednoduché plochy v prostoru.
3. Sítě.
4. Základní geometrická tělesa a jejich úpravy.
5. Materiály.
6. Modelování objektů z křivek.
7. Povrchy odvozené z jiných povrchů.
8. Promítání křivek na plochy, řezy.
9. Perspektiva, kamery, animace.
10. Světla, stíny, rendrování.

Cíl

Modelování prostorových objektů, základy práce se světly, materiály, fotorealistické zobrazení modelu.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program N-P-C-GK magisterský navazující

    obor GD , 2. ročník, zimní semestr, 4 kredity, povinný
    obor GD , 2. ročník, zimní semestr, 4 kredity, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

13 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1. Úvod do předmětu a prostorového modelování.
2. Jednoduché plochy v prostoru.
3. Sítě.
4. Základní geometrická tělesa a jejich úpravy.
5. Materiály.
6. Modelování objektů z křivek.
7. Povrchy odvozené z jiných povrchů.
8. Promítání křivek na plochy, řezy.
9. Perspektiva, kamery, animace.
10. Světla, stíny, rendrování.

Cvičení

26 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1. Seznámení s prací v 3D: způsoby zobrazování, volba pohledů, práce s výřezy.
2. Jednoduché plochy.
3. Sítě a základní tělesa.
4. Úpravy těles.
5. Modelování z křivek: rotace, vytažení; materiály.
6. Modelování z křivek: tažení po dráze, šablonování.
7. Modelování známými technikami, promítání křivek na plochy.
8. Modelování známými technikami, použití bitmap v materiálech.
9. Povrchy odvozené z jiných povrchů.
10. Opakování základních modelačních postupů, řezy, příprava rozvržení.
11. Perspektiva, kamery, animace, světla, stíny, rendrování.
12. Samostatná práce: modelování různými technikami podle vlastních podkladů.
13. Samostatná práce: dokumentace, vizualizace a prezentace vlastního modelu.