Detail předmětu

Digitální forenzní analýza (v angličtině)

FIT-DFAaAk. rok: 2021/2022

Předmět je zaměřen na úlohu počítačové forenzní analýzy a metod používaných při vyšetřování počítačových trestných činů. Kurz vysvětluje potřebu použití spolehlivých metod vyšetřování a ilustruje proces lokalizace, zpracování a prezentace digitálních důkazů. Dále se uvádí podrobné vysvětlení jak efektivně řídit forenzní vyšetřování a prezentovat nalezené důkazy.

Jazyk výuky

angličtina

Počet kreditů

5

Nabízen zahradničním studentům

Všech fakult

Výsledky učení předmětu

Student se seznámí se základními pojmy a principy, které se používají v digitální forenzní analýze.

Prerekvizity

Základní znalosti operačních systémů, paměťových médií, sítí a schopnost tvorby jednoduchých programů.

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Kurz se skládá z přednášek a souvisejících praktických cvičení. Praktická cvičení začínají stručnou prezentací řešeného problému. Poté mají studenti čas vyřešit problém ve třídě. Za každou laboratoř se očekává, že studenti napíší zprávu a odevzdají ji. Napsání a odeslání zprávy je následným domácím úkolem každé laboratoře. Lhůta pro podání zprávy je jeden týden.

Způsob a kritéria hodnocení

Hodnocení praktických cvičení v průběhu kurzu. Závěrečná zkouška na konci kurzu.

Učební cíle

Cílem předmětu je pochopení principů počítačové forenzní analýzy a základních pojmů zde používaných. Předmět uvádí techniky potřebné pro provádění forenzní analýzy systémů a dat.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Kontrolované činnosti zahrnují projekt, praktické cvičení a závěrečnou zkoušku. Zameškané laboratoře lze nahradit pouze v případě, že existuje vážná překážka ve studiu.

Základní literatura

Daren Hayes, Practical Guide to Digital Forensics Investigations, Pearson IT Certification; 2nd edition, 2020. (EN)
Gerard Johansen: Digital Forensics and Incident Response: Incident response techniques and procedures to respond to modern cyber threats, Packt Publishing; 2nd edition, 2020 (EN)

Doporučená literatura

Nipun Jaswal: Hands-On Network Forensics: Investigate network attacks and find evidence using common network forensic tools,  Packt Publishing, 2019. (EN)
Bruce Nikkel , Practical Linux Forensics, No Starch Press, 2021 (EN)

Zařazení předmětu ve studijních plánech

 • Program IT-MGR-2 magisterský navazující

  obor MBS , libovolný ročník, letní semestr, volitelný
  obor MBI , libovolný ročník, letní semestr, volitelný
  obor MIS , libovolný ročník, letní semestr, volitelný
  obor MIN , libovolný ročník, letní semestr, volitelný
  obor MMM , libovolný ročník, letní semestr, volitelný
  obor MGM , libovolný ročník, letní semestr, volitelný

 • Program IT-MGR-2 magisterský navazující

  obor MGMe , libovolný ročník, letní semestr, povinně volitelný

 • Program IT-MGR-2 magisterský navazující

  obor MPV , libovolný ročník, letní semestr, volitelný
  obor MSK , libovolný ročník, letní semestr, volitelný

 • Program MITAI magisterský navazující

  specializace NBIO , libovolný ročník, letní semestr, volitelný
  specializace NISD , libovolný ročník, letní semestr, volitelný
  specializace NISY , libovolný ročník, letní semestr, volitelný
  specializace NISY do 2020/21 , libovolný ročník, letní semestr, volitelný
  specializace NIDE , libovolný ročník, letní semestr, volitelný
  specializace NCPS , libovolný ročník, letní semestr, volitelný
  specializace NSEC , libovolný ročník, letní semestr, volitelný
  specializace NMAT , libovolný ročník, letní semestr, volitelný
  specializace NGRI , libovolný ročník, letní semestr, volitelný
  specializace NNET , libovolný ročník, letní semestr, volitelný
  specializace NVIZ , libovolný ročník, letní semestr, volitelný
  specializace NSEN , libovolný ročník, letní semestr, volitelný
  specializace NMAL , libovolný ročník, letní semestr, volitelný
  specializace NHPC , libovolný ročník, letní semestr, volitelný
  specializace NVER , libovolný ročník, letní semestr, volitelný
  specializace NEMB , libovolný ročník, letní semestr, volitelný
  specializace NADE , libovolný ročník, letní semestr, volitelný
  specializace NSPE , libovolný ročník, letní semestr, volitelný

 • Program IT-MGR-1H magisterský navazující

  obor MGH , libovolný ročník, letní semestr, doporučený

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Osnova

 1. Úvod do forenzního vyšetřování
 2. Forenzní získávání dat
 3. Praktická laboratoř: Forenzní získávání a analýza dat
 4. Počítačová forenzní analýza dat
 5. Praktická laboratoř: Analýza webového prohlížeče
 6. Síťová forenzní analýza
 7. Praktická laboratoř: Síťová forenzní analýza pomocí Wireshark
 8. Tunelování, VPN a skryté kanály
 9. Praktická laboratoř: Analýza skrytých kanálů
 10. Forenzní malware
 11. Praktická laboratoř: Forenzní analýza malwaru
 12. Password Recovery
 13. Hands-on Lab: Password Recovery

Laboratorní cvičení

13 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Osnova

 1. Forenzní získávání a analýza dat
 2. Analýza webového prohlížeče
 3. Síťová forenzní analýza pomocí Wireshark
 4. Analýza skrytých kanálů
 5. Forenzní analýza malwaru
 6. Obnova hesla

Projekt

13 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Osnova

Provedení vyšetřování vybraných případů. Řešení případů a vypracování zprávy.