Detail oboru

Počítačová grafika a multimédia v angličtině

FITZkratka: MGMeAk. rok: 2021/2022

Program: Informační technologie

Délka studia: 2 roky

Poplatek za studium: 3000 EUR/ročně pro studenty z EU, 3000 EUR/ročně pro studenty mimo EU

Akreditace od: 1.1.2005Akreditace do: 31.12.2024

Profil

Cílem studia oboru Počítačová grafika a multimédia je naučit studenty teorii, technologii, postupům a dovednostem v oblasti počítačové grafiky a multimédií. Povinné předměty jsou určeny ke zdokonalení základů a k prohloubení znalostí syntézy obrazů v počítačové grafice, zpracování a rozpoznávání řeči, algoritmů pro práci se zvukem a videosekvencemi v multimédiích a tvorby systémů pro komunikaci člověka s počítačem. Smyslem volitelných předmětů oboru je umožnit studentům zaměřit se dle jejich vlastní volby na prohlubování znalostí teoretických základů a specializovat se například na počítačovou grafiku, zpracování zvuku a řeči či na zpracování obrazů nebo na multimédia. Předpokládá se uplatnění absolventů ve výzkumu a vývoji systémů, které jsou založeny na využití počítačového zpracování obrazu nebo zvuku.

Klíčové výsledky učení

Student oboru získá hlubší teoretické znalosti a dovednosti v oboru počítačové grafiky a multimédií. Prohloubí si znalosti syntézy obrazů v počítačové grafice, zpracování a rozpoznávání řeči, algoritmů pro práci se zvukem a videosekvencemi v multimédiích a tvorby systémů pro komunikaci člověka s počítačem.

Profesní profil absolventů s příklady


  • Absolvent má znalost teorie, technologie, postupů a dovedností v rozsahu umožňujícím výzkumnou a vývojovou činnost v oblastech počítačové grafiky a multimédií včetně projektů zabývajících se uživatelskými rozhraními, zpracováním obrazu nebo zpracování zvuku a řeči.
  • Absolvent se orientuje v široké oblasti počítačové grafiky a multimédií a v principech řízení projektů. Absolvent má schopnosti aplikace zásad vývoje, návrhu a aplikací ve všech oblastech nasazení výpočetní techniky. Má schopnost navrhnout a provést experiment, analyzovat a interpretovat výsledky, pracovat jak samostatně, tak v týmu, prezentovat ústně i písemně výsledky a dále se vzdělávat a adaptovat na nové požadavky praxe.
  • Absolvent má možnost uplatnění ve velkém spektru pracovních příležitostí, které vyžadují znalost informačních technologií, zpracování obrazových, video nebo zvukových dat, zejména v týmech vyvíjejících programové vybavení, dále v průmyslových aplikacích, reklamních agenturách, rozhlasových a televizních studiích, při vědeckotechnických simulacích, tvorbě počítačových her, a v institucích státní a místní správy, v armádě, ve školství, ve zdravotnictví a prakticky ve všech průmyslových podnicích.

Garant


Struktura předmětů s uvedením ECTS kreditů (studijní plán)

1. ročník, zimní semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Pov.Uk.Hod. rozsahSk.Ot.
HSCeHardware/Software Codesign (v angličtině)en5Povinnýzá,zkP - 39 / PR - 13ano
MATeMatematické struktury v informatice (v angličtině)en5PovinnýzkP - 39 / COZ - 13ano
PGRePočítačová grafika (v angličtině)en5PovinnýzkP - 39 / Cp - 6 / PR - 7ano
PDBePokročilé databázové systémy (v angličtině)en5Povinnýzá,zkP - 26 / COZ - 6 / Cp - 6 / PR - 14ano
1. ročník, letní semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Pov.Uk.Hod. rozsahSk.Ot.
FYOeFyzikální optika (v angličtině)en5PovinnýzkP - 26 / COZ - 13 / PR - 13ano
MULeMultimédia (v angličtině)en5PovinnýzkP - 26 / Cp - 26ano
PDSePřenos dat, počítačové sítě a protokoly (v angličtině)en5PovinnýzkP - 26 / L - 13 / PR - 13ano
TINeTeoretická informatika (v angličtině)en5Povinnýzá,zkP - 39 / PR - 13ano
ZPOeZpracování obrazu (v angličtině)en5PovinnýzkP - 26 / PR - 26ano
ZREeZpracování řečových signálů (v angličtině)en5PovinnýzkP - 26 / Cp - 26ano
2. ročník, zimní semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Pov.Uk.Hod. rozsahSk.Ot.
SEPaSemestrální projekt (v angličtině)en5PovinnýklPR - 65ano
2. ročník, letní semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Pov.Uk.Hod. rozsahSk.Ot.
DIPaDiplomová práce (v angličtině)en13PovinnýPR - 169ano
VGEeVýpočetní geometrie (v angličtině)en5PovinnýzkP - 26 / PR - 26ano
Libovolný ročník, zimní semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Pov.Uk.Hod. rozsahSk.Ot.
CZSaČíslicové zpracování signálů (v angličtině)en5Povinně volitelnýzkP - 26 / COZ - 13 / PR - 13Hardwareano
ROBaRobotika (v angličtině)en5Povinně volitelnýzkP - 26 / L - 6 / PR - 20Hardwareano
POVaPočítačové vidění (v angličtině)en5Povinně volitelnýzkP - 26 / PR - 26Grafikaano
PGPaPokročilá počítačová grafika (v angličtině)en5Povinně volitelnýzkP - 26 / PR - 26Grafikaano
PDIeProstředí distribuovaných aplikací (v angličtině)en5Povinně volitelnýzkP - 39 / PR - 13Informační systémyne
VYPaVýstavba překladačů (v angličtině)en5Povinně volitelnýzkP - 39 / PR - 13Informační systémyano
BAYaBayesovské modely pro strojové učení (v angličtině)en5Povinně volitelnýzkP - 26 / COZ - 13 / PR - 13Modelování a umělá inteligenceano
GJAeGrafická uživatelská rozhraní v Javě (v angličtině)en5Volitelnýzá,zkP - 26 / PR - 26ano
GALeGrafové algoritmy (v angličtině)en5VolitelnýzkP - 39 / PR - 13ano
PKSaPokročilé komunikační systémy (v angličtině)en5Volitelnýzá,zkP - 39 / L - 6 / PR - 7ano
PP1eProjektová praxe 1 (v angličtině)en5VolitelnýklPR - 56ano
TAMaTvorba aplikací pro mobilní zařízení (v angličtině)en5VolitelnýklP - 26 / PR - 26ano
ZPJaZpracování přirozeného jazyka (v angličtině)en5VolitelnýzkP - 26 / PR - 26ano
Libovolný ročník, letní semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Pov.Uk.Hod. rozsahSk.Ot.
RTSaSystémy pracující v reálném čase (v angličtině)en5Povinně volitelnýzkP - 26 / Cp - 10 / PR - 16Hardwareano
VIZaVizualizace a CAD (v angličtině)en5Povinně volitelnýklP - 26 / Cp - 12 / PR - 14Grafikaano
DFAaDigitální forenzní analýza (v angličtině)en5Povinně volitelnýzkP - 26 / L - 13 / PR - 13Informační systémyano
SLOaSložitost (v angličtině)en5Povinně volitelnýzkP - 26 / PR - 26Modelování a umělá inteligenceano
VNVeVysoce náročné výpočty (v angličtině)en5Povinně volitelnýzkP - 26 / Cp - 26Modelování a umělá inteligenceano
CSOaCCNA Kybernetická bezpečnost (v angličtině)en5VolitelnýklP - 26 / L - 26ano
MTIaModerní trendy informatiky (v angličtině)en4VolitelnýklP - 26 / PR - 13ano
CPSaNávrh kyberfyzikálních systémů (v angličtině)en5VolitelnýzkP - 26 / L - 13 / PR - 13ano
PP1eProjektová praxe 1 (v angličtině)en5VolitelnýklPR - 56ano
UXIaUživatelská zkušenost a návrh rozhraní a služeb (v angličtině)en5VolitelnýklP - 16 / COZ - 10 / PR - 26ano
Všechny skupiny volitelných předmětů
Sk. Počet předm. Předměty
Hardware 1 - 9 CZSa, ROBa, RTSa
Grafika 1 - 9 POVa, PGPa, VIZa
Informační systémy 1 - 9 PDIe, VYPa, DFAa
Modelování a umělá inteligence 1 - 9 BAYa, SLOa, VNVe