Detail předmětu

Experimentální metody v materiálovém inženýrství I

FSI-WEXAk. rok: 2021/2022

Základy experimentálních metod strukturní a fázové analýzy kovových a nekovových materiálů.
Pozornost je věnována převážně studiu mikrostruktury s využitím nejmodernějších zobrazovacích technik světelné mikroskopie.
Studenti jsou seznámeni s hodnocením jednotlivých materiálových parametrů a charakteristik v souladu s platnými normami.

Výsledky učení předmětu

Znalost principů a aplikační možnosti základních metod strukturní a fázové analýzy, včetně postupů odběru a přípravy vzorků. Samostatné hodnocení strukturních složek pro všechny studované druhy materiálů a posuzování souvislostí mezi technologií výroby, strukturou a užitnými vlastnostmi materiálů.

Prerekvizity

Studium experimentálních metod používaných pro analýzu struktury (morfologie a fázového složení) materiálů vyžaduje základní znalosti fyziky a matematiky na úrovni poskytované v průběhu bakalářského studia, a také znalosti materiálových věd a inženýrství - alespoň na úrovni absolventa bakalářského studia strojního inženýrství.

Literatura

Brandon,D., Kaplan,W.D.: Microstructural Character.of Materials, Wiley, England, 2008, ISBN 978-0470027851.
Handbook of Analytical Methods for Materials: Materials Evaluation and Engineerint, Inc. MEE [online]. Plymouth, MN, 2001, 2001 [cit. 2018-03-18]. Dostupné z: https://www.mee-inc.com/hamm/
SKOČOVSKÝ, Petr a Tomáš PODRÁBSKÝ. Farebná metalografia zliatin železa. Žilina: Žilinská univerzita, 2001. ISBN 80-7100-911-3.
ČMELÍK, Jiří, Pavlína HÁJKOVÁ a Petr KOUTNÍK. Pokročilé laboratorní metody. Ústí nad Labem: Univerzita Jana Evangelisty Purkyně, Fakulta životního prostředí, 2014. ISBN 978-80-7414-850-7.
Metody charakterizace materiálů. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2012. ISBN 978-80-7395-521-2.

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Předmět je vyučován formou přednášek, které mají charakter výkladu základních principů a teorie dané disciplíny. Výuka je doplněna laboratorním cvičením.

Způsob a kritéria hodnocení

Písemná a ústní zkouška.
Podmínky k udělení zápočtu: úplná a aktivní účast na cvičení, zápočtový test.

Jazyk výuky

čeština

Cíl

Cílem kurzu je poskytnout studentům přehled a teoretické základy všech nejběžnějších metod využívaných pro komplexní strukturní a fázovou analýzu strojírenských materiálů v současné technické praxi (fyzikální principy metod, parametry přístrojů, aplikační využití metod atd.), včetně přípravy vzorků pro jednotlivé metody.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Povinná účast na cvičeních. Absence na cvičeních je řešena individuálně.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program B-ZSI-P bakalářský

    specializace MTI , 1. ročník, letní semestr, 3 kredity, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

13 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1. Základy světelné mikroskopie
- rozdělení, světelné zdroje, parametry, BF, DF, DIC, NIC, atp.
- výhody a nevýhody jednotlivých systémů, aplikační využití
2. Příprava materiálografických preparátů
- barevná metalografie v praxi (přirozený f. k. x barevné leptání)
- možná úskalí při přípravě a vyhodnocování metalografických preparátů
3. Obrazová analýza - hodnocení mikrostrukturních parametrů
- výhody a nevýhody využití systémů OA (rozlišení, prahování, atp.)
- příklady využití OA (kvantifikace fází, morfologické hodnocení, měření tlouštěk, hodnocení velikosti zrna, litin, mikročistoty, atp.)
4. hodnocení tvrdosti v technické praxi (praktické ukázky a cvičení)
- přehled metod měření tvrdosti, dle norem ČSN a ASTM
- výhody a nevýhody jednotlivých metod
- měření tvrdosti vrstev a povlaků, dle norem ČSN a ASTM
- praktické příklady z technické praxe

Laboratorní cvičení

13 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1. Základy světelné mikroskopie (praktické ukázky a cvičení)
- rozdělení, světelné zdroje, parametry, BF, DF, DIC, NIC, atp.
- výhody a nevýhody jednotlivých systémů, aplikační využití
2. Příprava materiálografických preparátů (praktické ukázky a cvičení)
- barevná metalografie v praxi (přirozený f. k. x barevné leptání)
- možná úskalí při přípravě a vyhodnocování metalografických preparátů
3. Obrazová analýza - hodnocení mikrostrukturních parametrů (praktické ukázky a cvičení)
- výhody a nevýhody využití systémů OA (rozlišení, prahování, atp.)
- příklady využití OA (kvantifikace fází, morfologické hodnocení, měření tlouštěk, hodnocení velikosti zrna, litin, mikročistoty, atp.)
4. hodnocení tvrdosti v technické praxi (praktické ukázky a cvičení)
- přehled metod měření tvrdosti, dle norem ČSN a ASTM
- výhody a nevýhody jednotlivých metod
- měření tvrdosti vrstev a povlaků, dle norem ČSN a ASTM
- praktické příklady z technické praxe