Detail předmětu

International Economics

FP-iePAk. rok: 2021/2022

Předmět Mezinárodní ekonomie navazuje na předměty Makroekonomie I a Makroekonomie II. Cílem předmětu je rozšířit znalosti studentů získané v základním a středně pokročilém kurzu makroekonomie o pokročilé modely mezinárodního obchodu, obchodní politiky, měnového kurzu a vnější ekonomické rovnováhy. Student absolvováním předmětu bude schopen vysvětlit východiska a principy fungování vybraných modelů mezinárodního obchodu a aplikovat tyto modely v kontextu soudobého ekonomického vývoje .

Zajišťuje ústav

Nabízen zahradničním studentům

Všech fakult

Výsledky učení předmětu

Student absolvováním předmětu bude schopen vysvětlit východiska a principy fungování vybraných modelů mezinárodního obchodu a aplikovat tyto modely v kontextu soudobého ekonomického vývoje a hospodářské politiky vlády.

Prerekvizity

Znalosti v oblasti makroekonomie a mikroekonomie.

Doporučená nebo povinná literatura

Krugman, P. R., Obstfeld, M. International Economics. Berkeley: University of California, 2003. 754 s. ISBN 0-321-11639-9. (EN)
Mankiw, N. G. (2015). Principles of Macroeconomics. Cengage Learning, ISBN 978-1-285-16591-2. (EN)
Griffin, W. R., Pustay, M. W. (2015). International Business. Pearson. ISBN 978-1-292-01821-8. (EN)

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Výuka probíhá formou přednášek a cvičení, které mají charakter výkladu a diskuse o klíčových tématech daného předmětu.

Způsob a kritéria hodnocení

Studenti budou hodnoceni na základě výsledků písemné zkoušky (70% váha na celkovém hodnocení) a splnění zadání pro zpracování seminární práce (30% váha na celkovém hodnocení).

Jazyk výuky

angličtina

Osnovy výuky

Cílem předmětu „International Economics“ je rozšířit znalosti studentů získané v základním kurzu makroekonomie o pokročilé teorie mezinárodního obchodu a seznámit je s nástroji mezinárodní obchodní politiky, teoriemi vnější ekonomické rovnováhy a měnového kurzu a s rolí institucí při regulování mezinárodních ekonomických vztahů. Student/studentka absolvováním předmětu bude schopen/schopna vysvětlit východiska a principy fungování vybraných modelů mezinárodního obchodu a aplikovat tyto modely v kontextu soudobého ekonomického vývoje.
Přehled témat:
1. International Trade Theories – Classical Country-Based Trade Theories
2. Modern Firm-Based Theories.
3. International Mobility of Production Factors.
4. International Investment Theories.
5. Trade Policy: Main issues. Benefits of International Trade.
6. Trade Policy: Main Instruments and their Effects.
7. Arguments for Restricting International Trade.
8. International Flows of Goods and Capital. National Income Accounting and the Balance of Payments.
9. Prices for International Transactions: Real and Nominal Exchange Rates. Theory of Exchange-Rate Determination based on Purchasing-Power Parity.
10. Optimum Currency Areas and the European Experience
11. Equilibrium in the Open Economy: Money, Interest Rates, and Exchange Rates.
12. Fiscal and Monetary Policy in an Open Economy.

Cíl

Cílem předmětu je rozšířit znalosti studentů získané v základním a středně pokročilém kurzu makroekonomie o pokročilé modely mezinárodního obchodu, obchodní politiky, měnového kurzu a vnější ekonomické rovnováhy.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Účast na výuce je nepovinná.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program MGR-Z magisterský navazující

    obor MGR-Z , 1. ročník, letní semestr, 5 kreditů, volitelný

  • Program MGR-EBF magisterský navazující, 1. ročník, letní semestr, 5 kreditů, povinný
  • Program MGR-IBM magisterský navazující, 1. ročník, letní semestr, 5 kreditů, povinný
  • Program MGR-UFRP magisterský navazující, 1. ročník, letní semestr, 5 kreditů, povinně volitelný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

13 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Cvičení

13 hod., povinná

Vyučující / Lektor