Detail předmětu

Praktikum z kosmetologie

FCH-MC_KOS_PAk. rok: 2021/2022

Kurz je určen pro posluchače navazujícího magisterského studia studijních oborů Chemie potravin a biotechnologií a Spotřební a fyzikální chemie. Zaměřuje se na praktické využití znalostí z kosmetologie a technologie kosmetiky, jako je zpracování surovin, přídavné látky, hodnocení stability a bezpečnosti a účinků různých typů kosmetických přípravků. Součástí je zpracování samostatného jednosemestrálního projektu na zadané téma a jeho prezentace.

Jazyk výuky

čeština

Počet kreditů

4

Výsledky učení předmětu

Studenti jsou konfrontováni s nejnovějšími poznatky výzkumu v oblasti kosmetologie, s technologií výroby jednotlivých typů výrobků, jejich kompozicí, vlastnostmi, účinky a hodnocením bezpečnosti.

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Metody vyučování závisejí na způsobu výuky a jsou popsány článkem 7 Studijního a zkušebního řádu VUT. Praktikum zahrnuje laboratorní výuku, zpracování a prezentaci semestrálního projektu a exkurzi.

Způsob a kritéria hodnocení

Student musí prokázat, že je schopen použít teoretické vědomosti v praxi. Úspěšné absolvování kurzu je podmíněno aktivní účastí na praktických úlohách, vypracováním protokolů a odevzdáním semestrálního projektu.

Osnovy výuky

Kurz je určen pro posluchače navazujícího magisterského studia studijních oborů Chemie potravin a biotechnologií a Spotřební a fyzikální chemie. Zaměřuje se na praktické využití znalostí z kosmetologie a technologie kosmetiky, jako je zpracování surovin, přídavné látky, hodnocení stability a bezpečnosti a účinků různých typů kosmetických přípravků. Součástí je zpracování samostatného jednosemestrálního projektu na zadané téma a jeho prezentace.

Osnova praktika je uvedena v blocích, protože některé laboratorní úlohy vyžadují delší práci, než je hodinová dotace. několik úloh lze však zopracovávat souběžně, což umožní efektivní využití času i vybavení laboratoře.

Týden 1: Pravidla bezpečnosti a speciální pravidla práce v kosmetologické laboratoři

Tematický okruh 1: Praktická příprava různých typů základních kosmetických přípravků (mýdlo; šampón; krém; lotio; tonikum; mast)

Tematický okruh 2: Praktická příprava různých typů kosmetických výrobků s aktivní složkou a testování účinků (UV filtry, antimikrobiální složky, antioxidanty, dezinfekční složky)

Tematický okruh 3: Příprava speciálních kosmetických výrobků a hodnocení jejich senzorické kvality a bezpečnosti (pomáda na rty, oční stíny, parfémová voda)

Týden 9-12: Zpracování a prezentace semestrálního projektu

Týden 13: Exkurze do výrobního podniku kosmetických přípravků

Učební cíle

Cílem předmětu je seznámit studenty po praktické stránce s technologiemi výroby a hodnocení kosmetických přípravků.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Účast je povinná.
Vypracování semestrální práce.

Základní literatura

Záhajský, Jiří. Zevní dermatologická terapie a kosmetika: pohledy klinické, fyziologické a biologické. Praha: Grada, 2006. (CS)

Doporučená literatura

Carli Belinda. Cosmetic Formulations: A Beginners Guide. Institute of Personal Care Science, 2020 (EN)

eLearning

Zařazení předmětu ve studijních plánech

 • Program NPCP_CHMA magisterský navazující

  specializace CHBL , 1. ročník, letní semestr, povinně volitelný

 • Program NPCP_CHPL magisterský navazující, 1. ročník, letní semestr, povinně volitelný
 • Program NKCP_CHPL magisterský navazující, 1. ročník, letní semestr, povinně volitelný

 • Program NKCP_CHTPO magisterský navazující

  specializace CHPL , 1. ročník, letní semestr, povinně volitelný

 • Program NPCP_CHTPO magisterský navazující

  specializace CHPL , 1. ročník, letní semestr, povinně volitelný

Typ (způsob) výuky

 

Konzultace v kombinovaném studiu

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

eLearning