Detail předmětu

Nutraceutika a funkční potraviny

FCH-MC_NFPAk. rok: 2021/2022

Předmět je zaměřen na
- prohloubení znalostí o jednotlivých nutrientech a jejich vztahu ke zdraví
- získání poznatků o biologicky aktivních látkách - tzv. nutraceutika, jejich zdroje a využití v potravinách
- prohloubení znalostí a souvislostí mezi výživou a zdravím - alergie, neinfekční choroby hromadného výskytu (civilizační choroby)
- rozšíření poznatků o různých přístupech ke změně životního stylu: wellness-cesta ke zdraví, racionální způsob stravování, alternativní způsoby stravování
- aktuální vědecké ponatky studia vlivu nutraceutik a funkčních potravin na zdraví

Základní pojmy a definice, klasifikace nutraceutik. Pozitivní i negativní účinky nutraceutik, možné interakce s léčivy nebo jinými složkami potravin. Zdroje nutraceutik, možnosti izolace aktivních složek z potravin a rostlinných i živočišných tkání. Biologicky aktivní složky rostlin Probiotika a prebiotika, mikrobiální nutraceutika. Rostlinné steroly a fenolové sloučeniny. Nutričně významné mastné kyseliny a jejich deriváty. Aminokyseliny a oligopeptidy. Přírodní antioxidanty a vitaminy. Nutričně význammné sacharidy a jejich deriváty,vláknina. Makro- a mikronutrienty. Biologicky aktivní látky nutraceutik v prevenci civilizačních chorob. Nutraceutika a speciální výživa.

Jazyk výuky

čeština

Počet kreditů

4

Výsledky učení předmětu

Studenti získají znalosti a přehled o biologicky aktivních látkách potravin, rostlinných a živočišných tkání, které mohou být účinně využity k podpoře imunity organismu a prevenci civilizačních nemocí. Náplní přednášek jsou i konkrétní speciální potraviny a nutraceutika a jejich vztah k zásadám zdravé výživy.

Prerekvizity

Studenti by měli mít základní vědomosti z výživy a fyziologie člověka a biochemie.

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Výuka předmětu je realizována formou: Přednáška - 2 vyučovací hodiny týdně. Vyučujícím a studentům je k dispozici e-learningový systém LMS Moodle.

Způsob a kritéria hodnocení

Zkouska: písemný test- test z celé látky,(50 otázek, hodnocení 0-2 body za otázku)
ústní část - diskuse nad testovými otázkami + otázky z probíraného učiva.

Osnovy výuky

1. Základní pojmy a definice, klasifikace nutraceutik
2. Pozitivní i negativní účinky nutraceutik, možné interakce s léčivy nebo jinými složkami potravin
3. Zdroje nutraceutik, možnosti izolace aktivních složek z potravin a rostlinných i živočišných tkání
4. Biologicky aktivní složky rostlin
5. Probiotika a prebiotika, mikrobiální nutraceutika
6. Rostlinné steroly a fenolové sloučeniny
7. Nutričně významné mastné kyseliny a jejich deriváty
8. Aminokyseliny a oligopeptidy
9. Přírodní antioxidanty a vitaminy
10. Nutričně význammné sacharidy a jejich deriváty,vláknina
11. Makro- a mikronutrienty
12. Biologicky aktivní látky nutraceutik v prevenci civilizačních chorob
13. Nutraceutika a speciální výživa

Učební cíle

Kurz si klade za cíl rozšířit vědomosti studentů o biologicky aktivní složky potravin, rostlinných a živočišných tkání využitelných v prevenci chorob a zlepšení kvality výživy. Otevírá pro studenty i skrytá nebezpečí plynoucí z možných interakcí nurtaceutik z ostatními složkami potravin a léčiv. Přednáška přináší i informace o přípravcích, které jsou využívány pro speciální výživu při sportu, k podpoře imunity, činnosti mozku a další.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Účast na přednáškách není povinná, ale doporučuje se.

Základní literatura

Kasper Heinrich: Výživa v medicíně a dietetika 2015 (CS)
Sharma Sangita a kolektiv: Klinická výživa a dietologie 2018 (CS)

Doporučená literatura

E-learningové přednášky s aktuální separátní literaturou, https://moodle.vutbr.cz/course/view.php?id=223063 (CS)

eLearning

Zařazení předmětu ve studijních plánech

 • Program NPCP_CHMA magisterský navazující

  specializace CHBL , 1. ročník, letní semestr, povinný

 • Program NKCP_CHTPO magisterský navazující

  specializace BCH , 1. ročník, letní semestr, povinně volitelný

 • Program NPCP_CHTPO magisterský navazující

  specializace CHPL , 1. ročník, letní semestr, povinně volitelný

 • Program NKCP_CHTPO magisterský navazující

  specializace CHPL , 1. ročník, letní semestr, povinně volitelný

 • Program NPCP_CHTPO magisterský navazující

  specializace PCH , 1. ročník, letní semestr, povinný

 • Program NKCP_CHTPO magisterský navazující

  specializace PCH , 1. ročník, letní semestr, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Konzultace v kombinovaném studiu

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Cvičení

13 hod., povinná

Vyučující / Lektor

eLearning