Detail předmětu

Laboratoř oboru II - CHMA

FCH-MC_LAB2_AAk. rok: 2021/2022

Speciální experimentální nebo teoretické metody oboru dle vybraného tématu diplomové práce. Trénink tvůrčích schopností formou samostatného řešení laboratorního projektu. Vedení laboratorního deníku.

Jazyk výuky

čeština

Počet kreditů

6

Výsledky učení předmětu

Studenti se naučí metodice samostatné tvůrčí inženýrské práce, záznamu a zpracování laboratorních výsledků a prohloubí si praktické znalosti ve vybraných laboratorních nebo teoretických metodách dle zvoleného zadání.

Prerekvizity

Chemické a instrumentální analytické metody, teoretické základy nutné pro řešení zadání diplomové práce.

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Výuka předmětu je realizována formou: Spec. laboratoř - 8 vyučovacích hodin týdně. Vyučujícím a studentům je k dispozici e-learningový systém LMS Moodle.

Způsob a kritéria hodnocení

Podmínkou udělení zápočtu je realizace zadaného projektu a řádné vedení laboratorního deníku. K vedení deníku viz část "Kontrolovaná výuka". Zápočet uděluje garant předmětu po souhlasu příslušného vedoucího a na základě včas odevzdaného (v zápočtovém týdnu) laboratorního deníku. Souhlas vedoucí potvrdí podpisem deníku a navrhne hodnocení odborné stránky. Deník hodnotí garant, kterému se rovněž odevzdává. Při klasifikaci se bude hodnotit dodržování zásad vedení laboratorního deníku a úroveň dosažených výsledků. Laboratorní deník bude studentům po udělení zápočtu vrácen k dalšímu použití.

Osnovy výuky

Speciální experimentální nebo teoretické metody oboru dle vybraného tématu diplomové práce. Trénink tvůrčích schopností formou samostatného řešení laboratorního projektu. Vedení laboratorního deníku. Část experimentalních prací bude řešena v přímé spolupraci s průmyslovou sférou (např. Contipro Biotech, Favea). V každém týdnu by student měl absolvovat osm hodin laboratorní výuky.

Učební cíle

Řešení samostatného projektu. Osvojení experimentálních metod, laboratorních technik potřebných pro její řešení. Zpracování dat. Správné vedení laboratorního deníku.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Pravidelná účast v laboratoři, řádné vedení laboratorního deníku, řešení samostatného projektu.

ZÁSADY VEDENÍ LABORATORNÍHO DENÍKU
Záznamy v deníku slouží k archivaci průběhu a výsledků laboratorních činností a v případě budoucí potřeby mají umožnit dohledání detailů pracovního postupu (včetně data) a jeho výstupů nebo komukoli umožnit experimenty zopakovat..
Do deníku se píše chronologicky toto:
datum zápisu,
co se dělalo (stručný název činnosti toho dne),
proč se to dělalo (motivace, důvody, návaznosti, souvislost s nějakým projektem…),
jak se to dělalo (průběžný a přesný záznam pracovního postupu),
všechna aktuální data (navážky, koncentrace, teploty, látky včetně čistoty, dodavatele/výrobce a čísla šarže, přístroje …),
kde jsou data (název datového souboru atp.), pokud jsou výsledkem (daty) výstupy z počítače, prostě jsou výsledná data v elektronické formě,
další důležitá pozorování (netypické a problematické jevy, zbarvení, sraženina, odlišnosti od obvyklostí,…),
číslo stránky.

Stručně - zápis má tuto strukturu: kdy-co-proč-jak-s čím-výsledky+pozorování.
Při klasifikaci se bude hodnotit právě dodržování výše uvedených zásad.
Do elektronických souborů s výsledky/daty vždy uvést:
o kdo měřil,
o datum měření,
název měření,
stručně podmínky měření, použitý materiál, roztoky...
odkaz na laboratorní deník (stranu).

K dešníku se dodává přehled práce podle týdnů v semestru.

Základní literatura

individiálné dle tématu (CS)

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program NPCP_CHMA magisterský navazující

    specializace CHBL , 2. ročník, zimní semestr, povinný
    specializace BF , 2. ročník, zimní semestr, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Konzultace v kombinovaném studiu

26 hod., povinnost neuvedena

Vyučující / Lektor

Laboratorní cvičení

104 hod., povinná

Vyučující / Lektor