Detail specializace

Procesy a materiály medicínských aplikací

FCHZkratka: BFAk. rok: 2021/2022

Program: Chemie pro medicínské aplikace


Struktura předmětů s uvedením ECTS kreditů (studijní plán)

1. ročník, zimní semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Pov.Uk.Hod. rozsahSk.Ot.
MC_BFCHBiofyzikální chemiecs4Povinnýzá,zkP - 26 / KK - 26 / C1 - 13ano
MC_BCH2Biochemie IIcs (en)4Povinnýzá,zkP - 26 / KK - 26 / C1 - 13ano
MA_BCH2Biochemistry IIen (cs)4Povinnýzá,zkP - 26 / KK - 26 / C1 - 13ano
MC_CBSChemie biopolymerů a supramolekulcs4PovinnýzkP - 26 / KK - 26ano
MC_IAMAInstrumentální analýza pro medicínské aplikacecs4PovinnýzkP - 26 / KK - 26ano
MC_IA1_PPraktikum z instrumentální analýzy - S1cs3PovinnýklKK - 26 / L - 39ano
MC_TPS1Týmový projekt specializace - S1cs2PovinnýKK - 26 / S - 26ano
MC_VOCHVybrané kapitoly organické chemiecs4Povinnýzá,zkP - 26 / KK - 26 / C1 - 26ano
MC_SJZSystémy jakosti ve farmacii a zdravotnictvícs4Povinně volitelnýklP - 13 / KK - 26 / C1 - 13Bano
MC_IMZáklady imunochemiecs4Povinně volitelnýklP - 26 / KK - 26 / S - 13Bano
1. ročník, letní semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Pov.Uk.Hod. rozsahSk.Ot.
MC_FCDFyzikální chemie disperzícs6Povinnýzá,zkP - 26 / KK - 26 / C1 - 26ano
MCO_LAB1_ALaboratoř oboru I - CHMAcs4PovinnýklKK - 26 / L - 52ano
MCO_MMAMateriály pro medicínské aplikacecs4PovinnýzkP - 26 / KK - 26ano
MC_PPVPPostupy a procesy ve výrobní praxics4PovinnýklP - 26 / KK - 26ano
MC_PBMPraktikum z biofyzikálních metodcs3PovinnýklKK - 26 / L - 39ano
MCO_VKFVybrané kapitoly z farmakologiecs4PovinnýzkP - 26 / KK - 26ano
MCO_ZPZáklady proteomikycs4Povinně volitelnýzkP - 26 / KK - 26Bano
MCO_MSMModerní spektroskopické metodycs (en)4Povinně volitelnýzkP - 26 / KK - 26 / C1 - 13Aano
MC_FKM_PPraktikum z fyziologie a klinických metodcs4Povinně volitelnýKK - 26 / S - 26Aano
2. ročník, zimní semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Pov.Uk.Hod. rozsahSk.Ot.
MC_DS_ADiplomový seminář - CHMAcs2PovinnýKK - 26 / S - 13ne
MC_LAB2_ALaboratoř oboru II - CHMAcs6PovinnýklKK - 26 / L - 104ne
MCO_PTPokročilé technologie pro medicínské aplikacecs4PovinnýzkP - 26 / KK - 26ano
MC_SSP1Seminář specializace - S1cs2PovinnýKK - 26 / S - 13ne
MC_TJSTransportní jevy a systémycs4PovinnýzkP - 26 / KK - 26ne
MCO_BIMBioanalytické metodycs4Povinně volitelnýzkP - 26 / KK - 26Aano
MCO_ICHVInženýrství chemicko-farmaceutických výrobcs4Povinně volitelnýzkP - 26 / KK - 26Aano
MCO_VLZPVývoj léků a lékových foremcs4Povinně volitelnýzkP - 26 / KK - 26Aano
MCO_BIO2Bioinženýrství IIcs4Povinně volitelnýzá,zkP - 26 / KK - 26 / C1 - 13Bano
MCO_BSTBiostatistikacs3Povinně volitelnýklP - 13 / KK - 26 / C1 - 26Bano
MC_ZVPOZpracování a valorizace průmyslových odpadůcs4Povinně volitelnýzkP - 26 / KK - 26Bne
2. ročník, letní semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Pov.Uk.Hod. rozsahSk.Ot.
MC_DP_CHMADiplomová prácecs30PovinnýKK - 26 / SL - 390ano
Všechny skupiny volitelných předmětů
Sk. Min. kreditů Předměty
A 4 MCO_MSM, MC_FKM_P
A 8 MCO_BIM, MCO_ICHV, MCO_VLZP
B 4 MC_SJZ, MC_IM, MCO_ZP
B 4 MCO_BIO2, MCO_BST, MC_ZVPO