Detail předmětu

Podnikové technologie Microsoft

FEKT-XPC-MW4Ak. rok: 2021/2022

SQL Server: Správa, tvorba pokročilých T-SQL dotazů, práce s geografickými a hierarchickými daty, Business Inteligence. Exchange Server: instalace, konfigurace, vztah s Active Directory a dalšími serverovými systémy, správa, zálohování, údržba, řešení problémů, clustering, load-balancing

Garant předmětu

Výsledky učení předmětu

Schopnost samostatně implementovat, spravovat a plánovat nasazení Microsoft podnikových technologií.

Prerekvizity

znalosti na úrovni kurzů BMW1, BMW2, BMW3

Doporučená nebo povinná literatura

Exam Ref 70-764 Administering a SQL Database Infrastructure - Victor Isakov, Microsoft Press (CS)
MCSA Windows Server 2016 Exam Ref 3-Pack: Exams 70-740, 70-741, and 70-742 - Craig Zacker, Andrew Warren, Microsoft Press (CS)
Exam Ref 70-345 Designing and Deploying Microsoft Exchange Server 2016 with Practice Test - Paul Cunningham, Brian Svidergol, Microsoft Press (CS)

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Metody vyučování závisejí na způsobu výuky a jsou popsány článkem 7 Studijního a zkušebního řádu VUT.

Způsob a kritéria hodnocení

Podmínky pro úspěšné ukončení předmětu stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Jazyk výuky

čeština

Osnovy výuky

1. MS SQL - T-SQL: Povolená jména, SELECT, UNION, Compute By, LIKE, COALESCE, NULL hodnota a práce s ní, CASE
2. MS SQL - INSERT, UPDATE, DELETE, TRUNCATE, DROP; CREATE, BACKUP, RESTORE, GROUP BY, poddotazy
3. MS SQL - T-SQL: INFORMATION_SCHEMA, Funkce (skalární, statické, inline), uložené procedury, triggery
4. MS Exchange - úvod, instalace, kompatibilita s předchozími verzemi
5. MS Exchange - serverový model, public folder
6. MS Exchange - příjemci, protokoly
7. MS Exchange - trouble-shooting, údržba, nástroje
8. MS Exchange - pokročilejší funkce MS Outlook 2003, OWA
9. MS ISA - firewall
10. MS ISA - web caching
11. MS ISA - VPN server
12. MS ISA - bezpečnost, nástroje
13. MS ISA - trouble-shooting

Cíl

Získat podrobné informace o instalaci, provozu a plánování podnikové informační infrastruktury založené na Microsoft Windows a dalších serverových systémech Microsoft.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

 • Program BPC-TLI bakalářský, libovolný ročník, letní semestr, 5 kreditů, volitelný
 • Program BPC-IBE bakalářský, 3. ročník, letní semestr, 5 kreditů, povinně volitelný

 • Program MPC-AUD magisterský navazující

  specializace AUDM-ZVUK , libovolný ročník, letní semestr, 5 kreditů, volitelný

 • Program MPC-EEN magisterský navazující, libovolný ročník, letní semestr, 5 kreditů, volitelný
 • Program MPC-EKT magisterský navazující, libovolný ročník, letní semestr, 5 kreditů, volitelný
 • Program MPC-EVM magisterský navazující, libovolný ročník, letní semestr, 5 kreditů, volitelný
 • Program MPC-KAM magisterský navazující, libovolný ročník, letní semestr, 5 kreditů, volitelný
 • Program MPC-MEL magisterský navazující, libovolný ročník, letní semestr, 5 kreditů, volitelný
 • Program MPC-SVE magisterský navazující, libovolný ročník, letní semestr, 5 kreditů, volitelný
 • Program MPC-TIT magisterský navazující, libovolný ročník, letní semestr, 5 kreditů, volitelný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Cvičení na počítači

26 hod., povinná

Vyučující / Lektor