Detail předmětu

Síťové technologie Microsoft Windows

FEKT-XPC-MW3Ak. rok: 2021/2022

1. NAT, routing a Windows Firewall, multicasting. Služby a protokoly SMTP, NNTP a POP3. PKI: certifikační autorita, EFS, šifrování emailu, certifikáty pro IIS. IPSec a VPN (PPTP a L2TP), RADIUS (IAS) 2. Softwareové instalace (Service Pack, Office + Office Resource Kit). Active Directory: sites, services, replikace, Global Catalog, typy doménových skupin, struktura databáze a LDAP, directory partitions a jejich replikace, integrace DNS a NetBIOS 3. SQL Server: instalace, systémové a uživatelské databáze, typy objektů (tabulky, view, stored procedure, funkce), primární a cizí klíče, SQL Query Analyzer, Enterprise Manager, Network Libraries 4. MSDE, zabezpečení: uživatelé a loginy, vnitřní struktura databáze (transakce a logy, locky, databázové soubory, zálohování a obnova databází, systémové tabulky), replikace databází, monitorování serveru, DTS

Garant předmětu

Výsledky učení předmětu

Schopnost samostatně implementovat, spravovat a řešit problémy v oblasti síťových technologií na bázi MS Windows MS SQL Serveru.

Prerekvizity

BMW1, BMW2 - není povinné absolvování těchto kurzů, avšak budou vyžadovány znalosti z těchto kurzů.

Doporučená nebo povinná literatura

Exam Ref 70-741 Networking with Windows Server 2016 with Practice Test - Andrew Warren, Microsoft Press (CS)
Exam Ref 70-744 Securing Windows Server 2016 - Timothy L. Warner, Craig Zacker, Microsoft Press (CS)
Exam Ref 70-764 Administering a SQL Database Infrastructure - Victor Isakov, Microsoft Press (CS)

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Metody vyučování závisejí na způsobu výuky a jsou popsány článkem 7 Studijního a zkušebního řádu VUT.

Způsob a kritéria hodnocení

Podmínky pro úspěšné ukončení předmětu stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Jazyk výuky

čeština

Osnovy výuky

1. Routing, DHCP, Windows Firewall, rozdíl mezi ICS a NAT, NAT, RIP, WDS, OPSF, DNS, (WINS). 2. Certifikáty, certifikační autorita, EFS, šifrování emailu. 3. Remote Access Connection, autorizace, RADIUS (IAS), demand-dial routing . 4. IPSec a VPN (PPTP a L2TP), Služby a protokoly SMTP, NNTP a POP3. 5. Active Directory: úvod, struktura, role 6. Active Directory: účty, skupiny 7. Active Directory: trusty, replikace 8. Active Directory: kerberos, LDAP 9. SQL Server: Instalace, systémové a uživatelské databáze, typy objektů (tabulky, view, stored procedure, funkce), primární a cizí klíče, SQL Query Analyzer 10. SQL Server: Enterprise Manager, Network Libraries, MSDE, zabezpečení: uživatelé a loginy 11. SQL Server: Vnitřní struktura databáze (transakce a logy, locky, databázové soubory, zálohování a obnova databází, systémové tabulky), 12. SQL Server: Replikace databází, monitorování serveru, DTS.

Cíl

Získat podrobné znalosti o síťovém prostředí Microsoft Windows. Osvojit si v praxi teorii počítačových sítí a operačních systémů. Implementovat a spravovat a řešit problémy v oblasti síťových a serverových technologií na bázi Microsoft Windows Server.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

 • Program BPC-TLI bakalářský, libovolný ročník, zimní semestr, 5 kreditů, volitelný
 • Program BPC-IBE bakalářský, 3. ročník, zimní semestr, 5 kreditů, povinně volitelný

 • Program MPC-AUD magisterský navazující

  specializace AUDM-ZVUK , libovolný ročník, zimní semestr, 5 kreditů, volitelný

 • Program MPC-EEN magisterský navazující, libovolný ročník, zimní semestr, 5 kreditů, volitelný
 • Program MPC-EKT magisterský navazující, libovolný ročník, zimní semestr, 5 kreditů, volitelný
 • Program MPC-EVM magisterský navazující, libovolný ročník, zimní semestr, 5 kreditů, volitelný
 • Program MPC-KAM magisterský navazující, libovolný ročník, zimní semestr, 5 kreditů, volitelný
 • Program MPC-MEL magisterský navazující, libovolný ročník, zimní semestr, 5 kreditů, volitelný
 • Program MPC-SVE magisterský navazující, libovolný ročník, zimní semestr, 5 kreditů, volitelný
 • Program MPC-TIT magisterský navazující, libovolný ročník, zimní semestr, 5 kreditů, volitelný

Typ (způsob) výuky

 

Cvičení na počítači

52 hod., povinná

Vyučující / Lektor