Detail předmětu

Syntetické metody přípravy organických materiálů pro organickou elektroniku a fotoniku

FCH-DC_SMMAk. rok: 2021/2022

Role organické syntézy pro konstrukci pokročilých organických molekul, změna vlastností materiálů, organické donory, organické akceptory, syntéza konjugovaných molekul, cross-kapligové reakce, metody polymerizace


Zajišťuje ústav

Výsledky učení předmětu

Absolvování tohoto kurzu zvýší kompetence studentů následovně:

1. Studenti si osvojí metody syntézy pokročilých organických molekul aplikovatelných v organické elektronice a fotonice

2. Studenti budou znát fundamentální aspekty konstrukce nových organických molekul s pohledu struktura vs. vlastnosti

3. Studenti získají znalosti polymerizačných technik na tvorbu organických pi-konjugovaných polymerů

Prerekvizity

Pokročilá znalost organické chemie a fundamentální znalosti z oblasti organické elektroniky, vstah struktura a vlastnosti

Doporučená nebo povinná literatura

Parker C.T., Marder, S.R.: Synthetic methods in Organic Electronic and Photonic materials, RSC (EN)
Perepichka I. F., Perepichka D. F.: Handbook of Thiophene based materials I, II, Wiley (EN)

Jazyk výuky

čeština

Osnovy výuky

Tento kurz je základním přehledem specifických chemických transformací, který poskytne studentům praktická řešení, které vyžaduje aktuální přístup k syntéze konjugovaných materiálů. Účelem tohoto kurzu je poskytnout studentům úvod a obecné informace pro každou důležitou kategorii syntetických metod a řadu příkladů s prakticky důležitými variantami.

1+2. Syntetické metody syntézy a transformace základních funkčních skupin
3+4. Efekt postranních řetězců a jejích role jako elektrondonorů a elektronakceptorů
5. Syntáza donorů
6. Syntéza akceptorů
7. Chemie thiofenu
8-11. Syntzéza π-konjugovaných systémů pomocí cross-kaplingových reakcí
12+13. Základní metody polymerizačních reakcí

Cíl

Cílem předmětu je prohloubit poznatky ze syntézy pokročilých materiálů pro organickou elektroniku a fotoniku. Především se jedná o pi-konjugované molekuly a polymery, které lze snadno modifikovat a tím upravovat jejích finální vlastnosti pro jednotlivé aplikace, pomocí organické syntézy.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program DKCP_CHM_4_N doktorský, 1. ročník, zimní semestr, 0 kreditů, povinně volitelný
  • Program DPCP_CHM_4_N doktorský, 1. ročník, zimní semestr, 0 kreditů, povinně volitelný