Detail předmětu

Vybrané kapitoly z matematiky

FIT-MADAk. rok: 2020/2021

Předmět navazuje na povinné matematické předměty bakalářského a magisterského studia. Práce s matematickým aparátem je demonstrována spolu s prohloubením znalostí oblastí matematiky úzce souvisejících s informatikou a s ukázkou jejich aplikací v informatice. Jedná se zejména o logiku, důkazové techniky, rozhodovací procedury, teorii formálních modelů, svazy, pravděpodobnost a statistiku.

Okruhy k SZZ:

 1. Pokročilé techniky pro konečné automaty.
 2. Automatové techniky v rozhodovacích procedurách a verifikaci.
 3. Techniky SAT/SMT dokazování.
 4. Důkazové metody pro výrokovou a predikátovou logiku. 
 5. Logické rozhodovací procedury.
 6. Galoisovo spojení, abstraktní interpretace, aplikace ve verifikaci.
 7. Modální a temporální logiky.
 8. Pokročilá teorie pravděpodobnosti.
 9. Stochastické procesy a jejich analýza.
 10. Pravděpodobnostní programovaní a inference.
 11. Pokročilé grafové algoritmy.
 12. Randomizované algoritmy.
 13. Procesové algebry.

Výsledky učení předmětu

Schopnost matematické formulace, řešení problémů pomocí matematického aparátu, zejména dokazování, prohloubení a procvičení základních matematických pojmů, přehled o některých pro informatiku stěžejních oblastech matematiky a jejich aplikacích v informatice, zejména v oblastech souvisejících s disertací.
Rozvinutí schopnosti exaktně se vyjadřovat a používat matematický aparát.

Prerekvizity

Základní pojmy o relacích, množinách, základy výrokové a predikátové logiky, základy algebry, základy konečných automatů.

Způsob a kritéria hodnocení

Předmět bude hodnocen zkouškou na konci semestru.

Jazyk výuky

čeština, angličtina

Cíl

 • Umožnit doktorským studentům zorientovat se v matematických metodách používaných v informatice, zejména ve formálních metodách, se zaměřením na konkrétní téma disertace.
 • Prohloubit schopnosti aplikace matematického aparátu obecně.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

 • Program VTI-DR-4 doktorský

  obor DVI4 , libovolný ročník, letní semestr, 0 kreditů, volitelný

 • Program VTI-DR-4 doktorský

  obor DVI4 , libovolný ročník, letní semestr, 0 kreditů, volitelný

 • Program VTI-DR-4 doktorský

  obor DVI4 , libovolný ročník, letní semestr, 0 kreditů, volitelný

 • Program VTI-DR-4 doktorský

  obor DVI4 , libovolný ročník, letní semestr, 0 kreditů, volitelný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Osnova

 1. Pokročilé techniky pro konečné automaty.
 2. Automatové techniky v rozhodovacích precedurách a verifikaci.
 3. Techniky SAT/SMT dokazování.
 4. Důkazové metody pro výrokovou a predikátovou logiku. 
 5. Logické rozhodovací procedury.
 6. Galoisovo spojení, abstraktní interpretace, aplikace ve verifikaci.
 7. Modální a temporální logiky.
 8. Pokročilá teorie pravděpodobnosti.
 9. Stochastické procesy a jejich analýza.
 10. Pravděpodobnostní programovaní a inference.
 11. Pokročilé grafové algoritmy.
 12. Randomizované algoritmy.
 13. Procesové algebry.