Detail předmětu

Vědecké publikování od A do Z

FEKT-DEIZAk. rok: 2020/2021

Kurz Vědecké publikování od A do Z vás provede procesem vzniku a dalšího života odborného textu. Kurz se v prvních kapitolách věnuje sběru informací z dostupných elektronických zdrojů, dále jejich správnému použití a citování, v následujících kapitolách získáte přehled a rady k tvorbě odborného textu a výběru vhodného časopisu pro jeho publikování. V posledních kapitolách se kurz věnuje propagaci výsledků vědecké práce a citačním analýzám.

Garant předmětu

Výsledky učení předmětu

Student bude znát základní zdroje odborných informací jak z předplácených databází na VUT, tak z volně dostupných informačních zdrojů a patentových databází. Bude umět správně citovat použitou literaturu. Bude znát základní principy tvorby odborného textu a základy publikačního procesu. Bude umět najít vhodný časopis pro svou publikační činnost i ve vztahu k hodnocení vědy v ČR. Bude znát základní možnosti jak propagovat výsledky své vědecké práce v online prostředí. Bude umět provést citační analýzu svých výsledků pomocí různých nástrojů.

Prerekvizity

Základní znalosti práce s PC a internetem.

Literatura

Vysoké učení technické v Brně. Portál knihoven. https://www.vutbr.cz/knihovny

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Výuka probíhá formou e-learningu v systému Moodle a pomocí individuálních konzultací.

Způsob a kritéria hodnocení

Pro úspěšné absolvování předmětu je nutné splnit testy a zadané úkoly v jednotlivých kapitolách z 50%.

Jazyk výuky

čeština

Osnovy výuky

kapitola 1 Kreativní techniky pro výběr tématu
kapitola 2 Google versus databáze a základy vyhledávání
kapitola 2 EIZ na VUT a discovery systém Primo
kapitola 3 Patentové databáze a volně dostupné zdroje
kapitola 4 Výběr časopisu, konference a Metodika VaVaI
kapitola 5 Publikační proces a autorské právo
kapitola 6 Základy tvorby odborného textu
kapitola 7 Základy citovaní
kapitola 8 Citační manažery a Citace PRO
kapitola 9 Hodnocení vědy, citační analýzy a altmetriky
kapitola 10 Propagace výsledků vědecké práce

Cíl

Cílem kurzu je seznámit studenty s možnostmi vyhledávání vědeckých informací, jejich zpracování do odborného textu a zásadami etického užití informací. Student bude mít také přehled o hodnocení vědy v ČR i zahraničí a umět si na základě těchto podmínek vybrat vhodný časopis či konferenci pro prezentování svých vědeckých výsledků. Kurz mu dále pomůže s propagací jeho činnosti a následnými analýzami úspěšnosti jeho textů.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

 • Program EKT-PP doktorský

  obor PP-BEB , 1. ročník, zimní semestr, 2 kredity, volitelný všeobecný

 • Program EKT-PK doktorský

  obor PK-BEB , 1. ročník, zimní semestr, 2 kredity, volitelný všeobecný
  obor PK-EST , 1. ročník, zimní semestr, 2 kredity, volitelný všeobecný

 • Program EKT-PP doktorský

  obor PP-EST , 1. ročník, zimní semestr, 2 kredity, volitelný všeobecný

 • Program EKT-PK doktorský

  obor PK-FEN , 1. ročník, zimní semestr, 2 kredity, volitelný všeobecný

 • Program EKT-PP doktorský

  obor PP-FEN , 1. ročník, zimní semestr, 2 kredity, volitelný všeobecný
  obor PP-KAM , 1. ročník, zimní semestr, 2 kredity, volitelný všeobecný

 • Program EKT-PK doktorský

  obor PK-KAM , 1. ročník, zimní semestr, 2 kredity, volitelný všeobecný
  obor PK-MVE , 1. ročník, zimní semestr, 2 kredity, volitelný všeobecný

 • Program EKT-PP doktorský

  obor PP-MVE , 1. ročník, zimní semestr, 2 kredity, volitelný všeobecný
  obor PP-MET , 1. ročník, zimní semestr, 2 kredity, volitelný všeobecný

 • Program EKT-PK doktorský

  obor PK-MET , 1. ročník, zimní semestr, 2 kredity, volitelný všeobecný

 • Program EKT-PP doktorský

  obor PP-SEE , 1. ročník, zimní semestr, 2 kredity, volitelný všeobecný

 • Program EKT-PK doktorský

  obor PK-SEE , 1. ročník, zimní semestr, 2 kredity, volitelný všeobecný

 • Program EKT-PP doktorský

  obor PP-TLI , 1. ročník, zimní semestr, 2 kredity, volitelný všeobecný

 • Program EKT-PK doktorský

  obor PK-TLI , 1. ročník, zimní semestr, 2 kredity, volitelný všeobecný
  obor PK-TEE , 1. ročník, zimní semestr, 2 kredity, volitelný všeobecný

 • Program EKT-PP doktorský

  obor PP-TEE , 1. ročník, zimní semestr, 2 kredity, volitelný všeobecný

Typ (způsob) výuky

 

Seminář

8 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor