Detail předmětu

Architektura technické civilizace

FAST-BGB044Ak. rok: 2020/2021

Předmět se zaměřuje na minulost a současnost architektury inspirované technikou a průmyslem, reflektuje racionální a romantická východiska technicistní architektury, její zásadní vliv na vznik moderního hnutí i pozdně moderní projevy jejích nejvýznamnějších soudobých protagonistů. Pokouší se anticipovat dopad techniky na budoucnost architektury 21. století.

Zajišťuje ústav

Ústav architektury (ARC)

Výsledky učení předmětu

Student zvládne cíl předmětu, kterým je přehled o vzájemném ovlivňování techniky a architektury, průmyslová revoluce, počátky moderního hnutí, meziválečná avantgarda, současnost a budoucnost technicistní architektury.

Prerekvizity

Předmět navazuje na předchozí přednášky o soudobé architektuře a dějinách architektury, zejména na dějiny architektury 20. století.

Jazyk výuky

čeština

Osnovy výuky

1. Úvod a doporučené zdroje studia.
2. Průmyslová revoluce a architektura.
3. Kořeny moderny v inženýrství a průmyslu.
4. Teoretická východiska nové estetiky.
5. Industriální inspirace meziválečné avantgardy – Německo, sovětské Rusko.
6. Industriální inspirace meziválečné avantgardy – Francie, Československo.
7. Poválečná architektura rozděleného světa.
8. Technicistní architektura druhé poloviny 20. století – Archigram, J. Stirling.
9. Technicistní architektura druhé poloviny 20. století – R. Rogers, N. Foster.
10. Technicistní architektura druhé poloviny 20. století – M. Hopkins, N. Grimshaw.
11. Technicistní architektura druhé poloviny 20. století – E. Jiřičná, J. Kaplický.
12. Technicistní architektura v českých zemích.
13. Budoucnost technicistní architektury.

Cíl

Přehled o vzájemném ovlivňování techniky a architektury, průmyslová revoluce, počátky moderního hnutí, meziválečná avantgarda, současnost a budoucnost technicistní architektury.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program BPC-APS bakalářský, 4. ročník, zimní semestr, 3 kredity, povinně volitelný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Cvičení

13 hod., povinná

Vyučující / Lektor