Detail předmětu

Komplexní projekt

FAST-BGA043Ak. rok: 2020/2021

Komplexní projekt uzavírá celý cyklus bakalářského studia architektury na Fakultě stavební Vysokého učení technického v Brně. Stvrzuje znalosti a dovednosti absolventa v rámci jeho předpokládaného postavení v profesi, tj. výkonného projektanta – zaměstnance autorizované architektonické kanceláře.

Zajišťuje ústav

Ústav architektury (ARC)

Výsledky učení předmětu

Student zvládne cíl předmětu, kterým je znalost dokumentace pro realizaci stavby, spolupráce se stavebně inženýrskými disciplinami, řešení technického a architektonického detailu.

Prerekvizity

Komplexní projekt využívá všech relevantních znalostí a dovedností získaných studentem v průběhu celého předchozího studia architektonických i inženýrských disciplin. Náplň předmětu je syntézou většiny dříve studovaných předmětů zařazených do Studijního programu.

Jazyk výuky

čeština

Cíl

Závěrečný bakalářský projekt, znalost dokumentace pro realizaci stavby, spolupráce se stavebně inženýrskými disciplinami, řešení technického a architektonického detailu.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program BPC-APS bakalářský, 4. ročník, zimní semestr, 14 kreditů, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Cvičení

182 hod., povinná

Vyučující / Lektor