Detail předmětu

Detail v architektuře 2

FAST-BGA042Ak. rok: 2020/2021

Ateliérová tvorba detailu, výkresové podklady, model detailu, výkresy detailu pro bakalářský projekt, model detailu pro bakalářský projekt.

Detail určuje nejen výraz, materiálově-technické a konstrukční vazby, ale i ekonomii celé stavby. Jeho kvalitní a promyšlené provedení je charakteristickým prvkem, z něhož je vystavěn celek a proto má v procesu navrhování významné místo. Oproti předchozímu semestru jde o praktické ověření vlastní tvorbou. Předmět vede studenta k důmyslnosti a rafinovanosti oproštěné od pouhé technické kalkulace vyčtené z knih, k pragmatismu a experimentu a k posunu od prosté proveditelnosti k dokonalosti.

Zajišťuje ústav

Ústav architektury (ARC)

Výsledky učení předmětu

Student zvládne cíl předmětu, kterým je atelierová tvorba detailu, výkresové podklady, model detailu, výkresy detailu pro bakalářský projekt, model detailu pro bakalářský projekt.

Prerekvizity

Navazuje na znalosti získané v předmětu Detail v architektuře I. Základní znalosti materiálů, jejich vlastností, technologie výroby a možnosti aplikace.

Jazyk výuky

čeština

Cíl

Atelierová tvorba detailu, výkresové podklady, model detailu, výkresy detailu pro bakalářský projekt, model detailu pro bakalářský projekt.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program BPC-APS bakalářský, 4. ročník, zimní semestr, 3 kredity, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Cvičení

39 hod., povinná

Vyučující / Lektor