Detail předmětu

Kresba a model v architektuře

FAST-BGB040Ak. rok: 2020/2021

Předmět rozvíjející schopnost prezentace nápadu pomocí kresebné zkratky, přesvědčivých skic a schémat. Následně rozvíjí schopnost precizního zpracování architektonického modelu.
V první polovině kurzu si student osvojí techniky architektonické kresby. Předmět studenty naučí, jak s kresbou pracovat, jak zjednodušovat a schematizovat, tudíž jak skicovat. Rozvíjí schopnosti kresbou vysvětlovat a vyprávět. Student je v rámci kurzu poučen o základech typografie a grafické prezentace nápadu.
V druhé polovině semestru kurz obeznámí studenty s metodami zpracování architektonického modelu. Seznámí je s technikami, které je možné při výrobě modelu využít. Prakticky si vyzkouší zpracování složitého tvaru nebo struktury podle vlastních kresebných návrhů. Osvojí si správný výběr technologií, ruční i strojové zpracování materiálu a precizní dokončování modelu.

Garant předmětu

Zajišťuje ústav

Ústav architektury (ARC)

Výsledky učení předmětu

Student zvládne cíle předmětu, kterými jsou rozvoj kresebných schopností a dovedností, práce s formátem a kompozicí, modelace prostoru a rozvoj kresebného myšlení jako nástroje výtvarného výrazu.

Prerekvizity

Předpokladem je znalost výtvarných technik - úspěšné absolvování předmětu Výtvarná tvorba 1.–4.

Jazyk výuky

čeština

Osnovy výuky

1. Úvod do problematiky architektonické kresby – lineární perspektiva, linie a šrafování.
2. Stínování jednoduchých a složitých těles.
3. Zakreslování základních materiálů.
4. Architektonická stafáž.
5. Typografie – ruční zpracování písma, grafický návrh vlastního CV, loga a podpisu.
6. Vizuální vyprávění – zakreslení myšlenkového procesu v konceptu návrhu a jeho principech.
7. Úvod do problematiky zpracování modelu – měřítko, materiál, barva, detail.
8. Rychlá prostorová skica.
9. Ruční zpracování modelu – drát, papír, dřevo, polystyren, molitan, plast.
10. Pokročilé zpracování plastu – vakuové tvarování.
11. Práce s dvousložkovými hmotami – sádra, Acrystal, polyester.
12. Využití Rapid prototyping – tzv. rychlé prototypování pomocí počítače – 3D tisk, CNC frézování.
13. Ruční dokončování a povrchové úpravy modelu.

Cíl

Rozvoj kresebných schopností a dovedností, práce s formátem a kompozicí, modelace prostoru. Rozvoj kresebného myšlení jako nástroje výtvarného výrazu.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program BPC-APS bakalářský, 3. ročník, letní semestr, 3 kredity, povinně volitelný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

13 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Cvičení

39 hod., povinná

Vyučující / Lektor