Detail předmětu

Techniky vizuální komunikace

FAST-BGB038Ak. rok: 2020/2021

Předmět nabízí základní informace o možnostech prezentace práce tvůrčího architekta (grafické, modelové a jiné-aktuální techniky...) užívaných k udělení a vyjádření tvůrčí myšlenky architektonického díla a k jeho prezentaci odborné i laické veřejnosti. Schopnost komunikovat formou využívání vizuálních systémů a prostředků je nedílnou součástí práce architekta.

Zajišťuje ústav

Ústav architektury (ARC)

Výsledky učení předmětu

Student zvládne cíl předmětu, kterým je schopnost komunikovat vizuálními prostředky, grafika, modelová prezentace, používané materiály, povrchové úpravy, techniky výstavní tvorby, scénografické postupy.

Prerekvizity

Předmět částečně využívá znalostí a dovedností získaných ve výtvarné tvorbě a seminářích zabývajících se interierem staveb. Je mezioborového charakteru a má spojitost s ateliéry architektonické tvorby, vyžadující prezentaci dílčích výstupů aktuálními formami komunikace mezi architektem a veřejností.

Jazyk výuky

čeština

Osnovy výuky

1. Význam grafického a modelového vyjádření tvůrčí myšlenky.
2. Vývoj vyjadřovacích technik – historie, současnost, budoucnost.
3. Ideový základ přístupu k vyjádření tvůrčího záměru.
4. Dvojrozměrné formy prezentace tvůrčí myšlenky.
5. Materiály (aktuální možnosti) pro práci v „2D“ systému, veřejná prezentace – výstavnictví atd.
6. Trojdimenzionální modelové techniky – aktuální možnosti prezentace tvůrčí práce architekta formou hmotných artefaktů (modelové techniky, 3D tiskárny atd.) a formálně nehmotných systémů (audio vizuální a jiné systémy).
7. Scénografie ve výstavní tvorbě – libreto, scénář, dokumentace pro realizaci expozice.
8. Materiály a techniky pro práci na prostorových modelech.
9. Pracovní postupy při zpracování modelových materiálů.
10. Povrchové úpravy grafických a modelových materiálů.
11. Soudobé prezentační systémy – formy prezentace (spolupráce s prestižními modelovými ateliéry).
12. Exkurze – výroba a realizace expozic v areálu BVV Brno.
13. Exkurze – scénografie (výstavní expozice, divadlo, TV).

Cíl

Schopnost komunikovat vizuálními prostředky, grafika, modelová prezentace, používané materiály, povrchové úpravy, techniky výstavní tvorby, scénografické postupy.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program BPC-APS bakalářský, 3. ročník, letní semestr, 3 kredity, povinně volitelný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Cvičení

26 hod., povinná

Vyučující / Lektor