Detail předmětu

Teorie a estetika

FAST-BGA033Ak. rok: 2020/2021

Předmět seznamuje se základními koncepty teorie a estetiky architektury a s klíčovými pojmy, které jsou relevantní pro oborový diskurs. Posluchačům je v úvodu kurzu předložena bibliografie o 25 titulech z oblasti teorie, kritiky a estetiky architektury sestavená na principu „od antiky po současnost“, které jsou v jednotlivých hodinách postupně prezentovány, interpretovány a diskutovány. Prostřednictvím tematicky koncipovaného programu kurz podává syntetickou reflexi hlavních proudů teoretického uvažování o architektuře a stavitelství. Na příkladech vybraných žánrů a metod pak přibližuje typy myšlení o vystavěném prostředí, krajině a environmentu v širším kulturním kontextu, ale také rozlišení entit, jež jsou v něm historicky podmíněné a jež naopak zůstávají trvalé.

Zajišťuje ústav

Ústav architektury (ARC)

Výsledky učení předmětu

Student zvládne cíl předmětu, kterým je znalost ideového zázemí architektonické tvorby, architektura a filosofie, kritika architektury, vývoj koncepcí, sloh, vkus, móda.

Prerekvizity

předmět navazuje na znalosti získané v rámci kurzů věnovaných dějinám a současným tendencím architektury, urbanismu a územního plánování. Výklad jednotlivých témat koresponduje s programem aktuálně probíhajících přednášek z dějin architektury.

Jazyk výuky

čeština

Osnovy výuky

1. Architektura a teorie.
2. Architektura a estetika.
3. Architektura a filosofie.
4. Architektura a věda.
5. Architektura a (současné) umění.
6. Architektura a technologie.
7. Architektura a ekonomie.
8. Architektura a politika.
9. Architektura a revoluce.
10. Architektura a společnost.
11. Architektura a etika.
12. Architektura a ekologie.
13. Architektura a popkultura.

Cíl

Znalost ideového zázemí architektonické tvorby, architektura a filosofie, kritika architektury, vývoj koncepcí, sloh, vkus, móda.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program BPC-APS bakalářský, 3. ročník, letní semestr, 3 kredity, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Cvičení

13 hod., povinná

Vyučující / Lektor