Detail předmětu

Kompozice architektury „v rozšířeném poli”

FAST-BGA029Ak. rok: 2020/2021

Kurz nabízí přehled a analýzu kategorií tvorby architektonické formy s důrazem na jejich filozofické, psychologické a estetické aspekty v kontextu současného myšlení a oborové praxe. Podává přehled základní terminologie a představuje kategorizaci klasických kompozičních principů. Díky opakovanému prověřování platnosti a aktuálnosti – mnohokrát i subverzivně narušovaných – tradičních pravidel má však ambici jít dál a nepředkládat pouze „návod k vytvoření uživatelsky a esteticky úspěšné architektonické realizace“. Naopak chce budovat nový slovník vedoucí k porozumění senzoricko-motorickému a retinálnímu vnímání architektury, vystavěného prostředí a krajiny.

Zajišťuje ústav

Ústav architektury (ARC)

Výsledky učení předmětu

Student zvládne cíl předmětu, kterým je schopnost orientace v architektonické kompozici, základní kompoziční kategorie, konstrukce, tektonika a stereotomie, barva a materiál, interiér a exteriér.

Prerekvizity

Předmět navazuje na znalosti získané v rámci kurzů věnovaných dějinám a současným tendencím architektury, urbanismu a územního plánování. Výklad jednotlivých témat koresponduje s programem aktuálně probíhajících přednášek z dějin architektury.

Jazyk výuky

čeština

Osnovy výuky

1. Kompozice v architektuře, základní kategorie.
2. Tektonika a stereotomie, dispozice.
3. Symetrie a asymetrie.
4. Metrum, modul, měřítko a rozměr, proporce.
5. Komentovaná procházka po brněnských realizacích 19. a 1. poloviny 20. století.
6. Rytmus, gradace, akcent, kontrast, pohyb.
7. Světlo, barva, optické iluze.
8. Historické a současné podoby urbánního prostoru.
9. Architektura v zastavěné a volné krajině, harmonie.
10. Komentovaná procházka po brněnských realizacích 2. poloviny 20. a 21. století.
11.–13. Kompoziční analýza vybraných staveb v kontextu stávající situace.

Cíl

Orientace v architektonické kompozici, základní kompoziční kategorie, konstrukce, tektonika a stereotomie, barva a materiál, interiér a exteriér.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program BPC-APS bakalářský, 3. ročník, zimní semestr, 2 kredity, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor