Detail předmětu

Výtvarná tvorba 5

FAST-BGA027Ak. rok: 2020/2021

Modelování v hlíně.

Zajišťuje ústav

Ústav architektury (ARC)

Výsledky učení předmětu

Student zvládne cíl předmětu, kterým je získání povědomí o spolupůsobení architektury a výtvarného umění, simulace spolupráce architekta s výtvarníkem, výtvarné umění v architektuře podle druhů, vlastní tvorba.

Prerekvizity

Předmět se zabývá problematikou výtvarného umění ve veřejném architektonickém prostoru – mezi prerekvizity patří obecný přehled dějin výtvarného umění a architektury.

Jazyk výuky

čeština

Cíl

Získání povědomí o spolupůsobení architektury a výtvarného umění, simulace spolupráce architekta s výtvarníkem, výtvarné umění v architektuře podle druhů, vlastní tvorba.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program BPC-APS bakalářský, 3. ročník, zimní semestr, 2 kredity, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Cvičení

26 hod., povinná

Vyučující / Lektor