Detail předmětu

Urbanismus 1

FAST-BGA019Ak. rok: 2020/2021

Znalost základní urbanistické typologie, urbanistické struktury, funkční systémy města, veřejné prostory, urbanistický detail, venkovské osídlení a krajina.
Úvod do disciplín urbanismus a územní plánování, základní informace o funkčním a prostorovém uspořádání urbanistických struktur, urbanistická typologie funkčních systémů sídelních útvarů, podmínky urbánního rozvoje.

Zajišťuje ústav

Ústav architektury (ARC)

Výsledky učení předmětu

Student zvládne cíl předmětu, kterým je znalost základní urbanistické typologie, urbanistické struktury, funkční systémy města, veřejné prostory, urbanistický detail, venkovské osídlení a krajina.

Prerekvizity

Nejsou požadovány.

Jazyk výuky

čeština

Osnovy výuky

1. Urbanismus a územního plánování, socioekonomický a environmentální rámec
2. Sídelní útvary, urbanizace
3. Prostorové uspořádání urbanistické struktury
4. Funkční uspořádání urbanistické struktury
5. Funkční systémy města – bydlení a obytné soubory, výroba a skladování, komerční a nekomerční vybavenost
6. Funkční systémy města – rekreace a zeleň
7. Funkční systémy města – dopravní skelet, dopravní vybavenost, technická infrastruktura
8. Veřejné prostory a městský interiér
9. Urbanistický detail
10. Udržitelná městská struktura 21.století
11. Venkovské osídlení a krajina
12. Urbánní rozvoj – demografické, sociální a kulturní předpoklady
13. Urbánní rozvoj – přírodní, technické a ekonomické předpoklady

Cíl

Znalost základní urbanistické typologie, urbanistické struktury, funkční systémy města, veřejné prostory, urbanistický detail, venkovské osídlení a krajina.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program BPC-APS bakalářský, 2. ročník, zimní semestr, 3 kredity, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Cvičení

13 hod., povinná

Vyučující / Lektor