Detail předmětu

Modelování konstrukcí v rovině

FAST-BUA013Ak. rok: 2020/2021

Vektorové editory, základy počítačové grafiky.
Možnosti CAD systémů při tvorbě 2D výkresů (kreslení, editace, kótování, bloky, hladiny, výstup výkresu na plotter).
Praktické zvládnutí standardního CAD systému pro tvorbu výkresové dokumentace.

Garant předmětu

Zajišťuje ústav

Ústav automatizace inženýrských úloh a informatiky (AIU)

Výsledky učení předmětu

Praktické dovednosti tvorby a výstupu 2D výkresů v prostředí AutoCAD

Prerekvizity

Uživatelské znalosti operačního systému, práce se soubory a složkami, základní znalosti počítačové grafiky.

Jazyk výuky

čeština

Cíl

Samostatná tvorba rovinné výkresové dokumentace.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program BPC-APS bakalářský, 1. ročník, letní semestr, 2 kredity, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Cvičení

26 hod., povinná

Vyučující / Lektor