Detail předmětu

Základy informatiky (APS)

FAST-BUA012Ak. rok: 2020/2021

Počítačové sítě a Internet (principy činnosti sítí, protokoly a služby v počítačových sítích)
Základy počítačové grafiky
Zpracování textových dokumentů na počítači a základy typografie
Prezentování „na živo“ a v prostředí intranetu.

Zajišťuje ústav

Ústav automatizace inženýrských úloh a informatiky (AIU)

Výsledky učení předmětu

Teoretický přehled o následujících oblastech výpočetní techniky a informatiky:
Principy činnosti počítačů
Základy architektury operačních systémů
Pricipy počítačových sítí
Úvod do homadného zpracování dat
Principy počítačové grafiky
Úvod do počítačové typografie
Praktické dovednosti schopnost prezentovat své projekty přímým přednášením i v prostředí internetu.

Prerekvizity

Běžné znalosti ve středoškolském rozsahu.

Jazyk výuky

čeština

Osnovy výuky

1. Úvod do předmětu, počítačová síť FAST.
2. Zásady prezentování informací.
3. Počítačové sítě – základní principy činnosti, protokoly a služby.
4. Služby sítě internet, principy elektronické pošty a přenosu souborů.
5. Služba WWW – princip činnosti, protokol.
6. Základy jazyka HTML.
7. Tvorba dokumentů v jazyce HTML, tabulky, obrázky, odkazy.
8. Bezpečnost počítačových sítí, technické a uživatelské aspekty.
9. Základy počítačové grafiky.
10. Barevné modely, palety, rastrová a vektorová grafika.
11. Grafické formáty, jejich použití a konverze.
12. Zpracování textových dokumentů na počítači – základy typografie.
13. Programové vybavení pro zpracování textů.

Cíl

Základní teoretické znalosti z informatiky potřebné v dalších předmětech studia. Uživatelské znalosti nezbytné pro efektivní používání počítačů v inženýrské praxi.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program BPC-APS bakalářský, 1. ročník, zimní semestr, 2 kredity, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

13 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Cvičení

13 hod., povinná

Vyučující / Lektor