Detail předmětu

Soudobá architektura

FAST-BGA006Ak. rok: 2020/2021

Předmět je koncipován jako „akupunkturní sonda“ do dění na současné architektonické scéně v širším kontextu souvisejících (humanitních) disciplín. S ohledem na rozmanitost funkcí, úloh a aktuálně řešených témat jsou informace zprostředkovány formou prezentací klíčových oborových platforem, v jejichž rámci jsou architektura a urbanismus veřejně diskutovány a v jejichž rámci je také konstituována jejich „kvalita“. Cílem kurzu je představit tvorbu a myšlení současných domácích a zahraničních architektů, kritiků a teoretiků, stejně jako institucionální a prezentační zázemí oboru. Architektura je společenskou disciplínou pohybující se na pomezí technologie, umění, komunikace a politiky. Od dílčích témat, jako jsou realizace oceňované v domácím a mezinárodním kontextu, oborová média či výstavní instituce, se kurz dostává k širším problémům, jako jsou koncepční řešení v době klimatické krize. Profese architekta je reflektována nejen z hlediska úzkého oborového kontextu, ale i z hlediska odpovědnosti vůči společnosti a nutnosti přesáhnout hranice „domovské“ disciplíny.

Zajišťuje ústav

Ústav architektury (ARC)

Výsledky učení předmětu

Student zvládne cíl předmětu, kterým je základní orientace v soudobé architektuře, kořeny soudobé architektury, soudobé proudy, racionální a kreativní větve světové i domácí scény.

Prerekvizity

Základní orientace v oblasti architektury a urbanismu na středoškolské úrovni a všeobecný kulturní přehled.

Jazyk výuky

čeština

Osnovy výuky

1. Úvod do problematiky: aktuálně řešená témata – environmentální, sociální a politické otázky
2. Současné realizace v Česku (po roce 2010)
3. Současné realizace v zemích V4 (po roce 2010)
4. Časopisy a weby
5. Osvětová činnost a kritika
6. Česká cena za architekturu
7. CE ZA AR / Cena za architekturu
8. The Pritzker Architecture Prize
9. The European Union Prize for Contemporary Architecture – Mies van der Rohe Award
10. Česká a slovenská koncepční pracoviště zaměřená na architekturu, urbanismus a rozvoj měst
11. Iniciativy a organizace
12. Výstavní činnost
13. Benátské bienále

Cíl

Základní orientace v soudobé architektuře, kořeny soudobé architektury, soudobé proudy, racionální a kreativní větve světové i domácí scény.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program BPC-APS bakalářský, 1. ročník, zimní semestr, 2 kredity, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor