Detail předmětu

Základy konstruování

FSI-1K-AAk. rok: 2020/2021

Předmět poskytuje teoretické a praktické znalosti týkající se čtení a tvorby konstrukční (převážně výkresové) dokumentace z hledisek zobrazování, kótování, přesnosti rozměrů, jakosti povrchu, geometrické přesnosti, funkce a zaměnitelnosti, volby jakosti materiálu a polotovaru. Pozornost je věnována také přehledu a volbě normalizovaných funkčních a technologických prvků, základním strojním součástem a montážním jednotkám z hlediska funkce a výkresové dokumentace.

Zajišťuje ústav

Nabízen zahradničním studentům

Všech fakult

Výsledky učení předmětu

- Znalosti o zobrazování, kótování, rozměrové a geometrické přesnosti, jakosti povrchu, volby materiálu, polotovarů a normalizovaných prvků strojních součástí.
- Schopnost aplikovat získané znalosti při návrhu výkresové dokumentace součástí vyrobených z tvářených polotovarů s ohledem na jejich funkci a zaměnitelnost.
- Schopnost číst výkresovou dokumentaci a pochopení technologických procesů potřebných při výrobě základních strojírenských součástí.

Prerekvizity

Předpokládají se pouze znalosti ze střední školy.

Doporučená nebo povinná literatura

SIMMONS, Colin H., Dennis E. MAGUIRE a Neil PHELPS, 2020. Manual of Engineering Drawing: British and International Standards. 5th Edition. Cambridge,: Butterworth-Heinemann, 640 s. 5th Edition. DOI: 10.1016/C2018-0-02309-9. ISBN 978-0-12-818482-0. Dostupné také z: https://www.sciencedirect.com/book/9780128184820/manual-of-engineering-drawing (EN)
GIESECKE, F. E., 2016. Technical drawing with engineering graphics. 15th edition. San Francisco, CA: Prentice Hall. ISBN 978-013-4580-852. (EN)
BRANOFF, T. J., 2014. Interpreting engineering drawings. Eighth edition. Stamford, CT: Cengage Learning. ISBN 978-113-3693-598. (EN)

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Předmět je vyučován formou přednášek, které mají charakter výkladu základních principů a teorie dané disciplíny. Cvičení je zaměřeno na praktické zvládnutí látky probrané na přednáškách.

Způsob a kritéria hodnocení

Podmínky udělení zápočtu: účast ve cvičeních, vypracování grafických prací (programů), testů a pracovních úloh. Za grafické práce (programy) a testy musí student získat minimálně 2 body (ze 30 možných). Student musí splnit všechny čtyři podmínky.
Zkoušku tvoří počítačový test s úlohami s výběrem odpovědi a produkčními úlohami. Získat lze max. 70 bodů.
Výsledné hodnocení se skládá z hodnocení cvičení(max. 30 bodů) a zkoušky (max. 70 bodů). Výsledná klasifikace je podle stupnice ECTS.

Jazyk výuky

angličtina

Cíl

Absolventi budou schopni zpracovat konstrukční výkresovou dokumentaci, aplikovat rozměrové a geometrické přesnosti včetně odpovídající drsnosti povrchu, a to s ohledem na výrobu, měření a zaměnitelnost při výrobě a montáži.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Účast ve cvičeních je povinná a kontrolovaná. Tolerují se maximálně 2 omluvené absence bez náhrady.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program B-STI-A bakalářský, 1. ročník, zimní semestr, 5 kreditů, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Osnova

- Zobrazování v pohledech.
- Zobrazování v řezech a průřezech.
- Kótování.
- Tolerance délkových rozměrů.
- Textura povrchu.
- Geometrické tolerance.
- Kótování roztečí otvorů.
- Základní pravidlo tolerování a závislé tolerance.
- Kótování funkční a technologické.
- Závity.
- Technické materiály.
- Vybrané strojní součásti.

Cvičení s počítačovou podporou

26 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Osnova

- Náležitosti výkresu součásti.
- Zobrazování v pohledech.
- Zobrazování v řezech.
- Tolerance délkových rozměrů.
- Vybrané funkční a technologické prvky součástí.
- Geometrické tolerance - volba hodnot, relativní geometrická přesnost.
- Kótování roztečí děr.
- Normalizace kovových materiálů - přehled.
- Geometrické tolerance.
- Kótování funkční a technologické.

eLearning