Detail předmětu

Diplomový projekt (M-AIŘ)

FSI-VD9Ak. rok: 2020/2021

V rámci předmětu studenti pod vedením odborných konzultantů řeší individuálně zadané úlohy úzce související s tématy diplomových prací.
Důraz je kladen na samostatnou práci a na rozvíjení schopností tvůrčím způsobem aplikovat poznatky získané studiem předmětů oboru.

Výsledky učení předmětu

Schopnost samostatného řešení složitých problémů s použitím odborné
literatury.

Prerekvizity

Náplň práce vychází z konkrétního zadání diplomové práce.

Doporučená nebo povinná literatura

Odborná literatura k zadanému problému: individuálně/individual references
Odborná literatura k zadanému problému: individuálně/individual references

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Zpracování diplomové práce pod odborným vedením.

Způsob a kritéria hodnocení

Podkladem pro zápočet je písemně zpracovaný projekt s přílohami podle pokynů vedoucího projektu a jeho obhajoba před stanovenou komisí.

Jazyk výuky

čeština

Cíl

Rozvoj tvůrčích schopností studentů a prohlubování jejich schopnosti
aplikace teoretických poznatků získaných studiem. Vyřešení úkolů
nutných pro navazující zpracování diplomových prací.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Účast na seminářích je kontrolována prací na projektech.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program M2I-P magisterský navazující

    obor M-AIŘ , 2. ročník, letní semestr, 12 kreditů, povinný
    obor M-AIŘ , 2. ročník, letní semestr, 12 kreditů, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Vedení diplomové práce

156 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1. Individuání seznámení se zádáním jednotlivých projektů.
2.-11. Zpracování zadaných projektů pod vedením vedoucích daných projektů.
12.-13. Obhájení výsledků práce na projektech před stanovenou komisí a získání zápočtu.