Detail předmětu

Měření mechanických a elektrických veličin

FSI-RV0Ak. rok: 2020/2021

Měřicí systémy a jejich charakteristika. Klasifikace současných měřicích systémů. Postupy automatizace, prvky automatizovaného systému měření. Nejvíce používaná rozhraní pro automatizované měření - RS 232, IEEE 488 a další. Snímače měřených veličin.
Měřicí a prezentační software - základní požadavky, popis systémů.
Pracoviště pro automatizované měření - způsob sestavení, hlavní části.
Příklady programů pro automatizované měření.Vývoj softwaru určeného k vývoji řídícího programu automatizovaného měřicího systému včetně stanovení teoretických požadavků na vlastní řídící software.

Výsledky učení předmětu

Návrh měřicího systému a volba jeho prvků.
Sestavení měřicího software.
Realizace měření.

Prerekvizity

Základy elektrotechniky, minimum z elektrických strojů a přístrojů.

Doporučená nebo povinná literatura

Matyáš,V.: Automatizace měření, ALFA Praha 1987
Kocourek, P.a kol.: číslicové měřicí systémy. ČVUT Praha 1994

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Předmět je vyučován formou přednášek, které mají charakter výkladu základních principů a teorie dané disciplíny. Cvičení je zaměřeno na praktické zvládnutí látky probrané na přednáškách.

Způsob a kritéria hodnocení

Účast a protokoly z laboratorních cvičení 30 bodů
Vypracování samostatné práce: 30 bodů
Závěrečný test 40 bodů

Jazyk výuky

čeština

Cíl

Klasifikace měřicích systémů, postup automatizace. Seznámení se s prvky automatizovaného způsobu měření,snímači a rozhraními. Měřicí a prezentační software. Příklady použití.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Účast na cvičení je povinná.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program B3A-P bakalářský

    obor B-MET , 2. ročník, letní semestr, 2 kredity, volitelný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Osnova

Úvod - měřicí systémy
Klasifikace současných měřicích systémů
Měřicí systémy složené ze samostatných jednotek
Centralizované měřicí systémy
Měřicí a prezentační software
Systém LabView
Systém TestPoint
Ostatní měřicí a prezentační systémy
Chyby měření
Snímače měřených veličin
Návrh měřicího systému
Měřicí program
Průběh měření
Příklad návrhu měřicího systému

Cvičení s počítačovou podporou

26 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Osnova

Zadání a organizace samostatné práce
Program a metody cvičení
Automatizované systémy měření v ÚVEE - FEKT
Metody měření neelektrických veličin
Měření elektrických veličin
Neautomatizované měření elektrických a neelektrických parametrů
Měření asynchronního motoru
Měřicí program LabView - příklad
Měřicí a prezentační program TestPoint - příklad
Měření teplotních parametrů elektrických strojů
Automatizované měření stejnosměrného stroje
Měření vysokootáčkového motoru
Měření tachogenerátoru
Závěrečný test