Detail předmětu

Seminář k bakalářské práci (B-MET)

FSI-RSBAk. rok: 2020/2021

Náplní semináře ja naučit studenty prezentovat svůj obor a své výsledky technicky nebo přírodovědně vzdělané veřejnosti. Na semináři studenti referují o tématu své bakalářské práce. Měli by o tématu pojednat v co nejširších souvislostech, avšak se zřetelnou formulací vlastních stanovisek.

Výsledky učení předmětu

Schopnost presentace své vlastní výzkumné činnosti slovem i písmem.

Prerekvizity

Je vyžadována aktivní znalost látky vztahující se k bakalářské práci.

Doporučená nebo povinná literatura

Literatura, vztahující se k tématu bakalářské práce

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Předmět je vyučován formou cvičení, které je zaměřeno na praktické zvládnutí látky.

Způsob a kritéria hodnocení

Aktivní účast na semináři, závěrečný pohovor na téma bakalářské práce.

Jazyk výuky

čeština

Cíl

Cílem předmětu je naučit studenty presentovat výsledky své práce.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Účast na semináři je povinná.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program B3A-P bakalářský

    obor B-MET , 3. ročník, letní semestr, 1 kredit, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Cvičení

13 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Osnova

Prezentace vlastní bakalářské práce jednotlivých studentů s následným kritickým zhodnocením.

eLearning