Detail předmětu

Theory of Dynamic Systems

FEKT-MPA-TDSAk. rok: 2020/2021

Teorie systémů,systémový přístup, kybernetika.Klasický (V/V) a stavový popis. Kausalita a realizovatelnost systémů. Spojité,diskrétní, lineární,nelineární,časově proměnné a konstantní systémy. Dynamické parametry systémů ve vnějším a vnitřním popisu systémů. Stabilita systémů. Dynamická zpětná vazba. Dekompozice systémů. SISO a MIMO systémy. Řiditelost,dosažitelnost,pozorovatelnost a rekonstruovatelnost systémů. Stavové rekonstruktory. Deterministické a stochastické systémy. Estimace parametrů systémů v uzavřené smyčce. Robustnost systému, citlivostní analýza, základy algebraického řešení dynamických systémů.

Nabízen zahradničním studentům

Všech fakult

Výsledky učení předmětu

Schopnost používat moderní systémové metody a prostředky k řešení systémových úloh.

Prerekvizity

Jsou požadovány znalosti na úrovni bakalářského studia.

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Metody vyučování závisejí na způsobu výuky a jsou popsány článkem 7 Studijního a zkušebního řádu VUT. Student odevzdává jeden samostatný projekt.

Způsob a kritéria hodnocení

70% závěrečná zkouška
30% aktivita ve cvičeních

Jazyk výuky

angličtina

Osnovy výuky

1. Definice a rozdělení dynamických systémů.
2. Způsoby popisu: vstup výstupní, přenosový, frekvenční, polynomiální.
3. Stavový popis, stavové rovnice, jejich sestavení a řešení. Modelování dynamických systémů, Matlab, Simulink.
4. Realizace modelu: seriové, paralelní a přímé programování.
5. Kanonické tvary: Frobeniův, Jordanův. Řiditelnost, dosažitelnost, pozprpvatelnost, rekonstruovatelnost systémů.
6. Stavové rekonstruktory. Inteligentní řídící algoritmy.
7. Identifikace a aproximace dynamických systémů. Diskretizace spojitých soustav.
8. Řešení hybridních systémů. Optimální a suboptimílní systémy.
9. Vícerozměrové systémy.
10. Adaptivní regulace a inteligentní regulátory.

Cíl

Seznámit studenty s obecnou teorií systémů,s její aplikací na dynamické systémy a systémovým přístupem k řešení úloh.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program MPA-CAN magisterský navazující, libovolný ročník, zimní semestr, 6 kreditů, volitelný
  • Program MPAD-CAN magisterský navazující, libovolný ročník, zimní semestr, 6 kreditů, volitelný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

39 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Cvičení odborného základu

14 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Cvičení na počítači

12 hod., povinná

Vyučující / Lektor