Detail předmětu

Konstrukční detail (S-KDK)

FAST-NOB025Ak. rok: 2020/2021

Klasifikace styčníků a přehled spojovacích prostředků pro nosné ocelové, dřevěné, spřažené a tenkostěnné konstrukce, metoda komponent a metoda CBFEM, návrh a konstrukční řešení detailů ocelových, dřevěných, spřažených a tenkostěnných konstrukcí.

Garant předmětu

Zajišťuje ústav

Ústav kovových a dřevěných konstrukcí (KDK)

Prerekvizity

Kovové konstrukce - navrhování prvků a spojů ocelových konstrukcí. Dřevěné konstrukce - navrhování prvků a spojů dřevěných konstrukcí.

Jazyk výuky

čeština

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program NPC-SIS magisterský navazující, 2. ročník, zimní semestr, 3 kredity, povinně volitelný

Typ (způsob) výuky

 

Cvičení

39 hod., povinná

Vyučující / Lektor