Detail předmětu

Aplikovaná geoinformatika

FAST-NEB048Ak. rok: 2020/2021

Obsahem předmětu bude prohloubení problematiky zdrojů dat a datových formátů, tvorbu a analýzu digitálního modelu terénu, prostorové interpolace a obecné základy GIS analýz nad vektorovými a rastrovými daty. Na konci kurzu bude student schopen porozumět a vysvětlit podstatu základních metod geoinformatiky, použít jednotlivé metody a předkládat racionální odůvodnění o podmínkách jejich praktického využití.

Zajišťuje ústav

Ústav geodézie (GED)

Prerekvizity

Geografické informační systémy, Kartografie

Jazyk výuky

čeština

Osnovy výuky

1. Modelování geografického prostoru v geoinformatice
2. Mapové služby
3. Průzkumová analýza dat (EDA, ESDA)
4. Prostorové operace: dotazování, topologické překrytí, analýzy DMR
5. Prostorové operace: síťové analýzy
6. Prostorové uspořádání bodů a linií a ploch
7. Tvorba spojitých povrchů
8. Kriging
9. Kartografické modelování
10. Prostorové rozhodování

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program NPC-GK magisterský navazující, 2. ročník, letní semestr, 7 kreditů, povinně volitelný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

39 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Cvičení

39 hod., povinná

Vyučující / Lektor