Detail předmětu

Řízení geodetické firmy

FAST-NEB051Ak. rok: 2020/2021

Řízení ve státní a v soukromé sféře. Geodetické a kartografické firmy. Struktura malých a středních geodetických firem.
Zásady řízení geodetické firmy. Personální a materiální zabezpečení činnosti. Příprava podkladů pro výběrová řízení. Firemní mezioborová a mezinárodní spolupráce.

Zajišťuje ústav

Ústav geodézie (GED)

Výsledky učení předmětu

Studenti získají základní znalosti o řízení geodetické firmy

Prerekvizity

Přehled o zeměměřických činostech.

Jazyk výuky

čeština

Cíl

Řízení geodetické firmy

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program NPC-GK magisterský navazující, 2. ročník, letní semestr, 3 kredity, povinně volitelný

Typ (způsob) výuky

 

Cvičení

26 hod., povinná

Vyučující / Lektor