Detail předmětu

Právo v oblasti podnikání ve stavebnictví

FAST-NVA027Ak. rok: 2020/2021

Předmět je koncipován jako průřezový předmět zaměřený na jednotlivá právní odvětví a v nich upravené předpoklady pro výkon podnikatelské činnosti ve stavebnictví. Výklad vymezuje práva, povinnosti a právní důsledky, které s těmito činnostmi úzce souvisí. Stanoví předpoklady pro výkon vybraných činností ve výstavbě a druhy živností upravené pro obor stavebnictví.

Zajišťuje ústav

Ústav stavební ekonomiky a řízení (EKR)

Výsledky učení předmětu

Znalost právních norem v ČR v oblasti podnikání ve stavebnictví.

Prerekvizity

Studium tohoto předmětu nevyžaduje speciální předchozí znalosti. Výuka navazuje na obecné poznatky v rozsahu a úrovni bakalářského studia na neprávnických fakultách.

Jazyk výuky

čeština

Osnovy výuky

1. Právní úprava podnikání.
2. Formy a druhy podnikání.
3. Jednání podnikatele.
4. Registrační a oznamovací povinnost podnikatele.
5. Práva a povinnosti související s výkonem živnosti.
6. Podnikání ve stavebnictví upravené živnostenským a stavebním zákonem.
7. Typy činností a organizační struktury právnických osob.
8. Základní práva a povinnosti členů statutárních a dalších orgánů obchodních korporací.

Cíl

Cílem předmětu je seznámit studenty průřezově s právními normami v ČR v oblasti podnikání ve stavebnictví.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program NPC-SIR magisterský navazující, 1. ročník, letní semestr, 3 kredity, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Cvičení

26 hod., povinná

Vyučující / Lektor