Detail předmětu

Automatizace výpočtů betonových konstrukcí

FAST-NLB026Ak. rok: 2020/2021

Software pro řešení prutových a plošných konstrukcí. Procvičování programového vybavení pro řešení inženýrských úloh. Samostatná práce studenta pod vedením na počítači.
Modelování individuálně zadaných konstrukcí. Modelování prutových a plošných betonových konstrukcí. Zadávání vstupních dat a vyhodnocení výsledků diplomově a graficky. Strojní dimenzování průřezů.
Časově závislá analýza konstrukcí. Modelování geometrické a fyzikální nelinearity.

Garant předmětu

Zajišťuje ústav

Ústav betonových a zděných konstrukcí (BZK)

Výsledky učení předmětu

Student získá tyto znalosti a dovednosti:
• Schopnost používat vybrané programové vybavení pro řešení betonových konstrukcí.
• Schopnost modelovat a řešit prutové a plošné konstrukce pomocí výpočetní techniky.
• Schopnost uplatňovat časovou analýzu a geometrickou a fyzikální nelinearitu při návrhu konstrukcí.

Prerekvizity

zatížení, software pro statické řešení konstrukcí, statické modely konstrukcí, dimenzování betonových prvků a konstrukcí

Jazyk výuky

čeština

Osnovy výuky

1. Modelování prutových betonových konstrukcí. Příprava geometrie modelu. Průřezové změny. Změny střednice.
2. Tuhosti. Modelování zatížení. Podpory rovinného a prostorového modelu. Výpočet.
3. Posprocesing. Zobrazování a vyhodnocování výsledků výpočtu.
4. Strojní dimenzování betonových prutových konstrukcí.
5. Uplatnění časově závislé analýzy u prutových konstrukcí.
6. Modelování geometrické a fyzikální nelinearity u prutových konstrukcí.
7. Modelování plošných betonových konstrukcí. Deskové tuhosti. Vlivy vyztužení. Zatížení.
8. Modelování plošných betonových konstrukcí na podloží.
9. Strojní dimenzování betonových deskových konstrukcí.
10. Modelování geometrické a fyzikální nelinearity u deskových konstrukcí.

Cíl

Seznámit a naučit se používat vybrané programové vybavení pro řešení betonových konstrukcí.
Modelovat a řešit prutové a plošné konstrukce pomocí výpočetní techniky.
Uplatňovat časovou analýzu a geometrickou a fyzikální nelinearitu při návrhu konstrukcí.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program NPC-SIS magisterský navazující, 2. ročník, zimní semestr, 5 kreditů, povinně volitelný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Cvičení

26 hod., povinná

Vyučující / Lektor