Detail předmětu

Interaktivní grafické systémy

FAST-BEA005Ak. rok: 2020/2021

Popis programu MicroStation, prvky a jejich atributy. Pracovní prostředí, práce s pohledy a vrstvami. Zadávání příkazů, založení a nastavení nového výkresu - pracovní jednotky a mřížka. Kreslení základních prvků - liniových a plošných. Výběrové režimy - výběr dle atributů a pomocí ohrady. Změna atributů prvku. Manipulace a modifikace prvků. Texty a textové styly. Práce s knihovnami buněk, tvorba a vkládání buněk. Kótování a kótovací styly. Vektorové a rastrové referenční výkresy. Šrafování a vyplňování vzorem. Měření. Práce s MDL nadstavbami MGEO a GROMA. Atributové a topologické kontroly výkresu. Webové mapové služby.

Garant předmětu

Zajišťuje ústav

Ústav geodézie (GED)

Výsledky učení předmětu

Schopnost vytvořit kresbu v prostředí MicroStation pro geodetické aplikace.

Prerekvizity

Základní znalosti práce na počítači pro orientaci v adresářových strukturách, vyhledávání souborů, vytváření adresářů, kopírování a mazání souborů, přípona souboru.

Jazyk výuky

čeština

Cíl

Zvládnout grafický systém Microstation v 5.0 resp. MicroStation 95 na úrovni znalých uživatelů.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program BPC-GK bakalářský, 1. ročník, letní semestr, 3 kredity, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Cvičení

39 hod., povinná

Vyučující / Lektor