Detail předmětu

Teoretická geodézie 1

FAST-BEA025Ak. rok: 2020/2021

Tvar Země a její náhradní tělesa, rotační elipsoid, referenční elipsoidy, souřadnicové soustavy na elipsoidu, poloměry křivosti, referenční koule, sférický exces, normálové řezy, geodetická křivka, I. a II. geodetická úloha na kouli (elipsoidu), tíhové pole Země, hladinové plochy, tížnice, geoid, astronomicko-geodetické tížnicové odchylky, převod naměřených veličin na referenční elipsoid. Geodetické výškové sítě. Přesná nivelace - přístroje a metody. Gravimetrická měření a gravimetrické sítě. Využití GNSS v bodových polích, hladinové plochy a problematika výšek, převod GNSS do kartografických zobrazení, problematika GNSS a výšek. Úvod do kosmické geodézie a geodynamiky.

Zajišťuje ústav

Ústav geodézie (GED)

Prerekvizity

Geodetická měření a výpočty v rovině, principy družicových měření (GNSS). Nivelace.

Jazyk výuky

čeština

Osnovy výuky

1. Tvar a rozměr Země a její náhradní plochy. Historie měření Země.
2. Souřadnicové soustavy na kouli, referenční koule, sférický exces. Souřadnicové soustavy na rotačním elipsoidu.
3. Referenční elipsoid, poloměry křivosti, normálové řezy, geodetická křivka.
4. I. a II. geodetická úloha na kouli a elipsoidu.
5. Tíhové pole Země, hladinové plochy, tížnice, geoid.
6. Metody měření tíže, gravimetry, gravimetrické sítě.
7. Přesná nivelace, měření, výpočty.
8. Astronomicko-geodetické tížnicové odchylky, převod naměřených veličin na referenční elipsoid.
9. Družice a její dráha -základy, principy časových systémů.
10. Využití GNSS v bodových polích, převod GNSS do kartografických zobrazení, problematika výšek. Základy kosmické geodézie. Základy geodynamiky.

Cíl

Student se seznámí s problematikou určování tvaru zemského tělesa a jeho tíhového pole. Seznámí se s náhradními tělesy. Naučí se uvažovat v geodetických pracích vliv křivosti Země a vliv tíže na geodetická měření. Úvod do kosmické geodézie a problematika geodetických systémů a rámců.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program BPC-GK bakalářský, 3. ročník, letní semestr, 7 kreditů, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

39 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Cvičení

39 hod., povinná

Vyučující / Lektor