Detail předmětu

Geodetické programy

FAST-BEA009Ak. rok: 2020/2021

Tvorba účelové mapy v geodetických programech, úprava uživatelského prostředí programů, tvorba datových modelů, topologické a atributové kontroly.
Tvorba geometrického plánu včetně grafického znázornění a výměnného formátu, tvorba záznamu podrobného měření změn včetně náčrtu a výpočetního protokolu.
Vyhodnocení bodových mračen.

Garant předmětu

Zajišťuje ústav

Ústav geodézie (GED)

Výsledky učení předmětu

Student zvládne cíl předmětu Geodetické programy a bude schopen vytvářet digitální mapy v dané atributové a topologické struktuře.

Prerekvizity

Geodetické výpočty pro určení prostorové polohy bodů, základy práce v programech pro výpočet souřadnic a výšek bodů, tvorba map velkých měřítek a geometrických plánů.

Jazyk výuky

čeština

Cíl

Praktické užití geodetického software

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program BPC-GK bakalářský, 2. ročník, zimní semestr, 3 kredity, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Cvičení

39 hod., povinná

Vyučující / Lektor