Detail předmětu

Výuka v terénu 1

FAST-BEA007Ak. rok: 2020/2021

Vybudování a určení bodů podrobného bodového pole. Vyhotovení polohopisu a výškopisu zájmového území. Měření polohy a výšky bodů na nepřístupných objektech. Určení převýšení.

Zajišťuje ústav

Ústav geodézie (GED)

Výsledky učení předmětu

Student se naučí určit polohu bodu a zacházet s geodetickými přístroji.

Prerekvizity

Ovládání geodetických přístrojů a měřických technologií rovinné geodézie. Předmět Geodézie 1.

Jazyk výuky

čeština

Cíl

Praktické zacházení s geodetickými přístroji a pomůckami.
Určení polohy bodů bodového pole.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program BPC-GK bakalářský, 1. ročník, letní semestr, 4 kredity, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Výuka v terénu

360 hod., povinná

Vyučující / Lektor